Zvýšení bezpečnosti a kvality chirurgických výkonů realizovaných ve Fakultní Thomayerově nemocniciCZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016367


Stručný popis projektu:

Prostřednictvím stavebních úprav, modernizací a inovací přístrojového vybavení operačních sálů FTN, lokalizovaných v různých pavilonech a různého zaměření, dojít k rozšíření spektra stávajících chirurgických, traumatologických a dalších intervencí realizovaných ve FTN. Zvýšení jejich kvality a bezpečnosti v kontextu s nově se objevujícími vážnými zdravotními hrozbami, zejména covid-19.


Dílčí cíle projektu:

Cílem projektu je rozšíření spektra stávajících operačních zákroků realizovaných ve FTN, zvýšení jejich kvality a bezpečnosti v kontextu s nově se objevujícími vážnými zdravotními hrozbami, zejména epidemií covid-19. Zkušenosti v boji s nemocí covid-19 ukázaly, že nelze mít na jednom operačním sále infekční i neinfekční pacienty, neboť i přes veškerou snahu o udržení důkladné sterility prostředí nelze stoprocentně zabránit přenosu infekce. Proto si pro pandemickou situaci FTN vypracovala organizační koncept užití operačních sálů pro pacienty s covid-19 či suspektní pacienty, který minimalizuje dopad na kapacitu a průběh akutních operací osob v život ohrožujících situacích, umožňuje realizaci plánovaných operací a minimalizuje zatížení personálu. Tento koncept spočívá ve vyčlenění konkrétních operačních sálů a personálních kapacit na řešení zdravotních problémů infekčních pacientů tak, aby nebylo nutno na všech sálech zavádět a realizovat střídavě neinfekční a infekční provoz. Velké chirurgické zákroky v břišní dutině u dospělých pacientů s covid-19 či suspektních pacientů se budou odehrávat na jednom ze tří operačních sálů pavilonu G3, kde musí být za tímto účelem upravena vzduchotechnika a doplněno vybavení; větší hrudní operace budou realizovány na jednom sále pavilonu B1 (zde dojde k doplnění vzduchotechniky tak, aby sály měly samostatnou ventilaci a nákupu potřebných přístrojů) a operace dětí budou probíhat na traumatologickém operačním sále pavilonu B4. Dle tohoto konceptu bude rovněž rozdělena operativa pro malé chirurgické obory  a drobné výkony ve 3.NP pavilonu B1 tak, aby bylo možno zvlášť zajistit i operativu v oblasti oka a ve druhém sále realizovat operace mamy u negativních pacientek hrudní chirurgie.  Jeden z dovybavených operačních sálů v pavilonu A3 bude v době pandemie určen pro endoskopické zákroky v době přeplnění pneumologické kliniky, druhý pak sloužit pro realizaci operačních výkonů v oblasti hlavy a krku oddělení ORL.


Plánované výsledky výstupy projektu:

Výsledkem, v cílovém stavu, bude pro operativu infekčních či suspektních pacientů ve FTN sloužit cca ¼ operačních a zákrokových sálů z celkového počtu, pokrývajících všechny realizované typy chirurgických výkonů v různých pavilonech tak, aby se maximalizovala efektivita využití celkové operační kapacity nemocnice bez neustálých změn typu infekčního a neinfekčního provozu na jednotlivých sálech. Tyto sály v některých případech projdou stavebními úpravami, budou dle potřeby dovybaveny přístrojovou technikou, která bude vybrána tak, aby nebylo nutné ji sdílet s ostatními sály, aby se maximalizovaly možnosti a kvalita poskytovaných intervencí různého charakteru, které je schopen zkušený personál nemocnice svým pacientům poskytnout.  

Toto spolu s nastavením správné logistiky operačních zákroků v jednotlivých oborech napomůže zachovat akutní (a případně i plánovanou) chirurgickou léčbu na všech odděleních i při vysokém zatížení jednotlivých oddělení v souvislosti s léčbou pacientů s covid-19 a přispěje k bezpečnosti a plynulosti operativy za nepříznivé epidemiologické situace.


Projekt ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A KVALITY CHIRURGICKÝCH VÝKONŮ REALIZOVANÝCH VE FAKULTNÍ THOMAYEROVĚ NEMOCNICI je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Realizace projektu probíhá do 30. 9. 2023

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.