Zpráva rozvoje LDS

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice se nachází lokální distribuční soustava (LDS) elektrické energie 22/0,4 kV. Tuto distribuční síť provozuje Fakultní Thomayerova nemocnice na základě udělené licence od Energetického regulačního úřadu.


Stávající stav:

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice se nachází lokální distribuční soustava elektrické energie 22/0,4 kV. Síť napojená na regionálního distributora 22kV je připojena ze dvou míst a propojena do kruhu přes trafostanice. Rozvodná síť 0,4kV v areálu je do většiny odběrných míst připojena minimálně ze dvou směrů (jiných trafostanic) až na pár nedůležitých objektů. Tuto distribuční síť provozuje Fakultní Thomayerova nemocnice na základě udělené licence od Energetického regulačního úřadu č.120504846.


Rozvoj:

Fakultní Thomayerova nemocnice plánuje stavbu nové budovy Urgentního příjmu. Před zahájením stavby bude nově vybudována TS III s navýšením kapacity. Zároveň před dokončením nové budovy budou rekonstruovány ostatní rozvodny 22 kV v síti LDS, předpoklad do roku 2026. Nově budou do LDS připojeny budovy G1 (rekonstrukce) a Urgentní příjem. Do budoucna se plánuje postupné budování chytré sítě dle Národního akčního plánu 2019 – 2030.

V Praze dne 29. 3. 2023.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.