Zpráva rozvoje LDS

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice se nachází lokální distribuční soustava (LDS) elektrické energie 22/0,4 kV. Tuto distribuční síť provozuje Fakultní Thomayerova nemocnice na základě udělené licence od Energetického regulačního úřadu.


Stávající stav:

V areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice se nachází lokální distribuční soustava elektrické energie 22/0,4 kV. Síť napojená na regionálního distributora 22kV je připojena ze dvou míst a propojena do kruhu přes trafostanice. Rozvodná síť 0,4kV v areálu je do většiny odběrných míst připojena minimálně ze dvou směrů (jiných trafostanic) až na pár nedůležitých objektů. Tuto distribuční síť provozuje Fakultní Thomayerova nemocnice na základě udělené licence od Energetického regulačního úřadu č.120504846.


Rozvoj:

Fakultní Thomayerova nemocnice nepředpokládá momentálně další rozvoj lokální distribuční sítě. Do budoucna se pouze počítá s postupnou obnovou stávajícího zařízení na TS a kabelovém vedení 0,4 kV v areálu FTN pro zvýšení spolehlivosti dodávek elektrické energie do odběrných míst.

V Praze dne 10. 7. 2018.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.