Zkvalitnění péče o onkologicky nemocné ve Fakultní Thomayerově nemocniciCZ.06.6.127/0.0/0.0/21_122/0016661


Stručný popis projektu:

Nové technické a přístrojové vybavení zkvalitní a zpřesní diagnostiku onkologických nemocí, rozšíří možnosti poskytované léčby a zvýší bezpečnost a komfort hospitalizace a pacientů v Thomayerově nemocnici. Svým zacílením na skupinu onkologických pacientů, výběrem pořizovaného přístrojového vybavení s akcentem na řešení následků pandemie COVID-19 je projekt plně v souladu s výzvou č. 99 IROP.


Dílčí cíle projektu:

  • zvýšení rychlosti, kvality a bezpečnosti diagnostiky onkologických chorob (radiodiagnostické, endoskopické, laboratorní) – tedy rozvoj telemedicínských řešení
  • zkvalitnění a rozšíření spektra chirurgických výkonů v dutině břišní – tedy rozvoj dosud neposkytované péče
  • zkvalitnění péče o pacienty Onkologické kliniky, včetně péče o pacienty umírající, vyžadující paliativní péči.

Plánované výsledky výstupy projektu:

Mezi hlavní dopady pandemie COVID-19 na onkologii patří nutnost vyrovnat se s vyšším rizikem nepříznivého průběhu infekce u onkologických pacientů, relativním nedostatkem personálu, dárců krve a omezení lůžkových kapacit nemocnic kvůli jejich realokaci. Tyto nové výzvy reflektují naše investiční požadavky. Urychlení a zkvalitnění diagnostického procesu zkrátí nutnost pobytu ohrožené skupiny pacientů v nemocnici, které bude ještě podpořeno oddělením potenciálně infekčních a diagnostických pracovišť (radiodiagnostických a endoskopických) od těch, sloužících pro pacienty s vysokým rizikem těžkého průběhu infekční choroby, tedy i onkologické pacienty.

V současné pandemické situaci mnoho jedinců odkládá i preventivní vyšetření (kolonoskopie), případně odkládá operace, což není žádoucí z dlouhodobého zdravotního hlediska. Vybavení nového endoskopického zákrokového sálku pomůže zkrátit čekací doby a zajistit komfort pacienta i vyšší kapacitu provedených vyšetření.

Jedním ze zásadních preventivních opatření proti COVID-19 v onkologii je také optimalizace kontaktu mezi ošetřujícím personálem a pacienty.  Vedle podpůrných režimových opatření (nové signalizační zařízení na lůžkovém oddělení onkologie) dojde i ke zkrácení hospitalizace pacientů.  K tomuto cíli směřuje investice do přístroje na zobrazení periferních žil, který omezuje riziko komplikací při nitrožilním podávání onkologické léčby a nakupované systémy sloužící k stanovení rozpisu chemoterapie a k ulehčení identifikaci nemocných podstupujících radioterapii a realizace speciálních postupů při operacích v dutině břišní.


Projekt ZKVALITNĚNÍ PÉČE O ONKOLOGICKY NEMOCNÉ VE FAKULTNÍ THOMAYEROVĚ NEMOCNICI je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Realizace projektu probíhá do 30. 9. 2023

 

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.