Zajištění celoplošné dostupnosti vybraných a zabezpečených zdravotnických dat z Thomayerovy nemocnice oprávněným zdravotnickým subjektům i pacientům, spojené s technologickou připraveností vazby na další projekty eHealthCZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005728


Stručný popis projektu:

Cílem projektu je zajištění a rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních dat v Thomayerově nemocnici a zajištění integrovaného přístupu oprávněných osob ke komplexním informacím o poskytnutých službách a zlepšení sdílení dat a komunikace s pacienty a dalšími poskytovateli. Cílů bude dosaženo prostřednictvím vytvoření komunikačních standardů pro integraci systémů, vybudováním integrační platformy, vytvořením zabezpečeného datového archivu a komunikačního a informačního portálu.


Dílčí cíle projektu:

  • zajištění snadného a integrovaného přístupu oprávněných osob ke komplexním informacím o zdravotních službách poskytnutých v Thomayerově nemocnici a zajištění dostupnosti služeb jednoduchými nástroji elektronické komunikace
  • zlepšení sdílení dat a komunikace mezi Thomayerovou nemocnicí a dalšími poskytovateli zdravotnických služeb
  • zvýšení efektivity, kvality, dostupnosti a bezpečnosti systému a poskytované péče v Thomayerově nemocnici
  • zajištění a rozvoj infrastruktury Thomayerovy nemocnice pro sdílení a poskytování zdravotních služeb.

Plánované výsledky výstupy projektu:

Výsledkem realizace projektu bude snadný a integrovaný přístup zaměstnanců Thomayerovy nemocnice ke komplexním informacím o poskytnutých zdravotních službách pomocí jednoduchých nástrojů elektronické komunikace, zlepšení sdílení dat a komunikace, zvýšení bezpečnosti a dat a nová funkcionalita, která zajistí rozvoj infrastruktury pro sdílení a poskytování zdravotních služeb mezi Thomayerovou nemocnicí a dalšími poskytovateli zdravotních služeb. Konsolidace, provázání a integrace heterogenních informačních systémů a zvýšení jejich bezpečnosti povede ke zvýšení efektivity a zkvalitnění zdravotní péče. Díky sdílení informací v prostředí uvnitř nemocnice i mezi dalšími aktéry poskytování zdravotnické a ošetřovatelské péče (ošetřující lékař, domovy seniorů apod.) tak budou mít tito zdravotní odborníci i občané/pacienti přístup ke kvalitnější, komplexnější bezpečnější a adresnější zdravotnické péči.


Projekt je financovaný z prostředků Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionální ho operačního programu v rámci 26. Výzva - EGOVERNMENT I. - SC 3.2.

Realizace projektu probíhá od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2022

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.