Vytvoření modelu individualizované komplexní rehabilitace pro následnou lůžkovou péči a jeho realizace v rámci kontinuální rehabilitace pacientů Iktového centra Thomayerovy nemocnice


   

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution
to the enlarged European Union


Dotaci ve výši 4,6 mil. Kč z Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví získala Thomayerova nemocnice na projekt, jehož specifickým cílem je ve standardizovaných podmínkách následné lůžkové péče a v přímé návaznosti na akutní lůžkovou péči (neurologickou i rehabilitační) iktového centra určit rozsah a potřebu poskytování specializované následné RHB terapie pro jednotlivé skupiny pacientů po CMP.

Finanční prostředky jsou určeny na zakoupení přístrojového vybavení a lůžek, které budou využity k nastavení standardu rehabilitační péče. V rámci projektu bude vytvořena metodika pro nastavení a realizaci individuálního RHB programu jednotlivých pacientů či pacientských skupin a provádění rehabilitace dle stanoveného programu. Lékařský i nelékařský zdravotnický personál se zúčastní kurzů zaměřených na rozšíření znalostí konkrétních postupů a konceptů, které budou v rámci nové metodiky využívány. Zároveň budou pro úspěšný transfer vědomostí a znalostí realizovány celkem 4 studijní pobyty na  pracovišti švýcarského partnera projektu.

Realizace projektu napomůže k řešení stěžejní otázky připravované koncepce následné a dlouhodobé péče Ministerstva zdravotnictví týkající se indikovanosti a délky trvání odborné léčebné intervence na lůžku následné péče.

Projekt byl zahájen 19. 9. 2014 a bude ukončen 30. 9. 2016.


Fotogalerie

 

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.