Účast na školení školitelů s ATVProjekt s registračním číslem 900 financovaný Norskými fondy.


O projektu

Dotaci ve výši 45 916 Kč z Nadace Open Society Fund Praha získala Thomayerova nemocnice na financování účasti na školení školitelů pro práci s filmem Zuřivec, které pořádala norská organizace Alternativ til Vold (Alternativa násilí - ATV) v září 2016 v Norsku. Cílem třídenního školení bylo proškolit odborníky z České republiky – potenciální školitele a zajistit tak další šíření know-how pro využívání filmu Zuřivec k edukačním účelům a v terapii v oblasti domácího násilí. Poplatek za školení a náklady na studijní cestu do Norska byly financovány z Fondu bilaterální spolupráce programu Dejme (že)nám šanci.

Smyslem projektu bylo zajištění dostupnosti informací pro oběti domácího násilí, které se díky práci s filmem Zuřivec naučí násilí včas zastavit. Základním cílem projektu bylo získání základní kompetence pro  využívání filmu Zuřivec k edukačním účelům a v terapii v oblasti domácího násilí v českém prostředí.  Studijní a pracovní cesta zahrnovala účast na školení, workshop a na studijní návštěvy v norských organizacích věnujícím se tématu domácího násilí. Získané poznatky budou využity v psychologické praxi školitelky, ale bude je i předávat spolupracovníkům v rámci Thomayerovy nemocnice, ale také v dalších spolupracujících organizacích.

Projekt má obsahovou návaznost na projekt realizovaný v rámci malých grantů v Programové oblasti domácí násilí (projekt č. 149 : Bezpečný domov), který byl zaměřen na zvlášť rizikovou skupinu rodin s malými dětmi, kde prokazatelně probíhalo domácí násilí. Vytvořený koncept práce s obětí/svědky domácího násilí spolu s chráněným bydlením pro oběť domácího násilí a její děti bude dále rozvíjen a obohacován o zkušenosti získané během studijního pobytu v Norsku.

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“


Nadace Open Society Fund Praha

Norské fondy

Program Dejme (že)nám šanci

Projekt byl zahájen 10.8.2016 a bude ukončen 30.9.2016.


Fotogalerie

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.