Tinnitus

Tinnitus je medicínské označení pro hučení či šelest v uších.

Řada známých osobností trpěla tinnitem. Mezi ně patřili např. Ludwig van Beethoven, Martin Luther, Michelangelo, Vincent van Gogh.

Pacienti tyto negativně vnímané zvuky označují jako pískání, zvonění, šumění, hučení, bručení, bzučení, syčení, tikání, cvaknutí, mlasknutí, jízda lokomotivy. Tyto fenomeny ale ve skutečnosti většinou neexistují. Tinnitus proto dělíme na subjektivní a objektivní. U většiny pacientů je příznakem subjektivním, a tudíž obtížně měřitelný. V menšině případů může lékař určitý zvuk detekovat z pacientova ucha, ale tento objektivní tinnitus nebývá běžný.

Zvuk může vzniknout v důsledku spasmu svalů vyvolajících kliknutí či prasknutí ve středním uchu. U některých pacientů je tinnitus synchronní a slyšitelný v souhře s krevním pulzem (pulzatorický tinnitus). Je způsoben přirozeným proudem a tokem krve či zvýšenou krevní turbulencí v blízkosti ucha (ateroskleróza).

Zřídka může být tento pulzatorický tinnitus příznakem život ohrožujícího stavu vyvolaného přítomností aneurysmatu karotické tepny či následkem disekujícího aneurysmatu.

Šelest může být vnímán jednostranně, v obou uších či v hlavě. Potíže se vyskytují buď permanentně s nastupující intenzitou nebo nárazově. Zpravidla je pacienti více vnímají v klidu a tichu, nejčastěji večer při usínání. Rozlišujeme různé stupně tinnitu - zvuk slabý až kritický. Je třeba posoudit vliv na spánek, omezení denních aktivit, psychickou pohodu. Šelest má velmi úzký vztah k problémům s koncentrací, pamětí, únavou a celkovým zdravotním stavem.

Tinnitus sám o sobě není nemoc, ale příznak vyvolaný řadou příčin. Mezi ně patří nejčastěji výkyvy krevního tlaku, obtíže s krční páteří, ušní mazová zátka, poranění ucha, aterosklerosa, stres.


Další příčiny mohou být následující:

– Ušní problémy a ztráta sluchu

  • zánět zevního zvukovodu, středoušní zánět, akutrauma, cholesteatom, perforace bubínku
  • porucha sluchu ve stáří, Menierova nemoc, poškození sluchu nadměrným užíváním ototoxických léků: analgetika (aspirin, nesteroidní antirevmatika), antibiotika (aminoglykosidy, chloramfenikol, erytromycin, tetracyklin), chemoterapeutika a antivirotika (bleomycin, interferon, cisplatina, metotrexat), diuretika (furosemid), a jiné (chlorochin, chinin), psychedelické látky
  • převodní vada sluchu – percepční porucha sluchu

– Neurologická onemocnění

  • sclerosis multiplex, poranění hlavy – fraktura lebky, whiplash (poranění v důsledku prudkého nárazu, v důsledku autonehod či sportovních úrazů), poranění temporomandibulárního kloubu

– Metabolická onemocnění

  • hyperlipidemie, deficit vit. B12

– Psychiatrická onemocnění

  • deprese, úzkosti

– Jiná onemocnění

  • lymeská borelióza

Bohužel se daleko častěji vyskytují případy, kdy příčina tinnitu není nalezena. I zde se často předepisují léky na ředění krve a podporu prokrvování, které však nevykazují žádný významný úspěch.


Měření tinnitu

Základ kvantitativního měření leží na tendenci mozku vyloučit pouze nejhlasitější zvuk. Základem této domněnky je, že amplituda pacientova tinnitu je změřena tak, že dáme pacientovi poslechnout vzorek zvuku o známé amplitudě a ptáme se jej, zdali tento zvuk slyší či nikoliv.


Léčba

Léčba ušních šelestů spočívá v léčbě ušního či celkového onemocnění. Pro symptomatickou úlevu se podávají látky zlepšující prokrvení (vasodilatační léky, gingko biloba), vitaminy a sedativa. Vhodné je vyhýbat se hlasitým vjemům, kofeinu, nikotinu a soli. V některých případech způsobuje pacientům veliké psychické obtíže, a je třeba absolvovat pohovor s psychologem, zřídka vyžaduje i pomoc psychiatra.

Někdy se šelesty potlačují zevním generátorem šumu (tinnitus masker), který vysílá speciálně vyladěné zvuky mající překrýt či vymazat rušivě vnímaný zvuk. Lze jej nosit jako sluchadlo.

Dále se také doporučuje tzv. TRT terapie, při které se pacienti učí rušivé tóny vědomě "přehlížet" (nevnímat). Tyto metody jsou čistě symptomatické, zaměřené na potlačení symptomu tinnitu. Ve svém důsledku však neumožňují opravdové uzdravení.


Nejdůležitějším v celé terapii je ale celková psychická pohoda, která dokáže intenzitu tinnitu zmírnit či úplně potlačit.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.