„Sestřičky zpět do práce“ aneb Rozšíření MŠ při FTNsP jako podpora zdravotnických pracovníků nelékařů


Evropský sociální fond
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Tak jako všechny pražské nemocnice i Fakultní Thomayerova nemocnice (FTNsP) řeší dlouhodobý nedostatek kvalifikovaného nelékařského zdravotnického personálu pro třísměnný provoz. Nelékařský personál, především zdravotní sestřičky, by bez zajištění péče o své malé děti nemohl vykonávat své povolání.

FTNsP a jeho partner – ZŠ a MŠ při FTNsP připravili projekt, který se právě pro tyto pracovníky snaží vytvořit takové podmínky, aby své časově náročné povolání mohli skloubit s úspěšnou péčí o děti. Projekt byl podpořen Magistrátem hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, prioritní osy 17.2 – Podpora vstupu na trh. Projekt ve výši 4 857 672,20 Kč zahrnuje:

 1. rozšíření mateřské školky o jednu třídu tak, aby bylo možno pečovat o celkově 48 dětí zaměstnanců FTNsP, školka dostane i nové dětské hřiště,
 2. přizpůsobení provozu školky pracovní době ve FTNsP (od 6-20 hodin),
 3. vytvoření služby nočního hlídání dětí ve věku 3-10 let v pavilónu G2,
 4. zajištění péče o mladší školní děti (do 10 let) zaměstnanců FTNsP v období krátkých školních prázdnin v Dobrovolnickém centru Lékořice.

Projekt byl zahájen 1. 8. 2009 a bude ukončen 31. 12. 2011.


Postery k projektu:

Poster 1,   Poster 2,   Poster 3,   Poster 4


Ukončení projektu:

31. 12. 2011 skončil projet „Sestřičky zpět do práce“, který od 1. 8. 2009 nabízel matkám pečující o malé děti, takové podmínky, aby mohly vykonávat svoji práci v třísměnném provozu.

Projekt byl realizován v aktivitách:

 1. Rozšíření kapacity školky FTNsP a zajištění provozu
  Mateřská škola byla rozšířena o jednu třídu, do této třídy byla přijata nová učitelka. V rámci této aktivity byla zasklena pavlač, byly vybaveny přípravná kuchyně, jídelna pro děti, prostory pro odpočinek, šatna, herna i zahrada. Pro výchovné, pohybové i relaxační činnosti dětí byla pořízena řada pomůcek, hraček, výtvarného materiálu a podobně. Byl vytvořen školní vzdělávací program „Človíčkův rok“. Provoz mateřské školy byl přizpůsoben potřebám rodičů zaměstnaných v nemocnici. Aktivita zůstává zachována po skončení projektu.
   
 2. Zajištění noční péče
  K zajištění této aktivity byl v průběhu měsíce února 2010 vybaven pokoj pro noční hlídání dětí. Zároveň byl vypracován objednávkový systém pro zájemce z řad uživatelů služeb. Vlastní hlídání bylo zahájeno v březnu 2010 a ukončeno 31. 12. 2011. Tato služba byla zpočátku málo užívána. Po opakované zvýšené informační kampani se tento problém vyřešil.
  Služba podpořila rodiče pracující v nočních směnách v nemocnici, aby se mohli věnovat povolání, k němuž jsou kvalifikováni. Aktivita zůstává zachována po skončení projektu, náklady si částečně hradí uživatelé služeb.
   
 3. Zajištění péče ve dnech školního volna
  K zahájení této aktivity došlo 29. 1. 2010 v termínu pololetních prázdnin, ukončena byla k 31. 12. 2011. Péči o děti do deseti let v době vedlejších školních prázdnin zajišťovalo Centrum podpůrné péče – Lékořice. Byly zakoupeny pomůcky pro výtvarné činnosti, pohybové a sportovní hry a soutěže.  Byl vypracován přihlašovací systém na Intranetu.
  Díky zajištění hlídání dětí v době vedlejších školních prázdnin se mohli rodiče věnovat v této době svému povolání. Služba zůstává zachována i po skončení projektu, je hrazena uživateli služeb.

Závěr:

Projekt „Sestřičky zpět do práce“ splnil svůj cíl ve všech aktivitách. Svým zaměřením a aktivitami podporoval rovné příležitosti. Cílové skupině – zdravotnickému nelékařskému personálu v Thomayerově nemocnici, umožnil vykonávat své povolání za současné péče o své dítě do 10 let.
Spolupráce obou partnerů projektu pokračuje i po skončení financování, všechny služby jsou určeny výhradně pracovníkům Thomayerovy nemocnice.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.