Rozvoj Onkologické kliniky FTN

   

 


Fakultní Thomayerově nemocnici byla Ministerstvem zdravotnictví schválena dotace z finančních prostředků EU ve výši 64 milionu Kč. která bude sloužit k rozšíření a modernizaci Onkologické kliniky. Dotaci získala FTN z Národního plánu obnovy. Projekt o celkovém rozpočtu 101 milionu Kč dofinancuje nemocnice z vlastních zdrojů.

Projekt má za cíl vyřešit problém s nedostatečným prostorem, kapacitou a zázemím ambulantní části Onkologické kliniky 1. LFUK a FTN. Dále pak i problém se zastaralým a již nevyhovujícím přístrojovým vybavením pro radioterapie v Komplexním onkologickém centru (KOC) pro Prahu a Středočeský kraj ve FTN.

Cílem projektu je vybudovat nový trakt ambulantní onkologie v nevyužívané části pavilonu FTN, ve kterém bude lokalizováno 6 odborných onkologických ambulancí, dvě tělocvičny pro individuální rehabilitaci onkologických pacientů, uro-onkologický zákrokový sálek, moderní vyšetřovna plánovacího CT i prostor pro RTG terapie. V patře bude umístěna konturovací místnost, pracoviště Národního onkologického registru, pracovny multidisciplinárního týmu a edukační prostor.

Díky projektu dojde na Onkologické klinice k výraznému rozvoji v oblasti radiační onkologie, k navýšení počtu ambulancí a provozu moderního přístrojového vybavení. Je rovněž počítáno s odpovídajícím místem pro multidisciplinární tým a místem pro individuální práci s pacienty a komunikaci s jejich rodinami.

Projekt bude realizován do 31. 3. 2026.


 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.