Rozvoj kapacity, spektra a kvality laboratorních výkonů ve Fakultní Thomayerově nemocniciCZ.06.6.127/0.0/0.0/21_123/0016683


Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na rozšíření spektra, zvýšení kvality, bezpečnosti a navýšení automatizace a rychlosti laboratorních procesů a postupů realizovaných ve  FTN v návaznosti na urgentní příjem a v kontextu nově se objevujících vážných zdravotních hrozeb, zejména pandemie COVID-19.


Dílčí cíle projektu:

  • přímo se dotýká vybavenosti oddělení klinické biochemie, hematologie a krevní transfuze, mikrobiologie, lékařské genetiky, imunologie a patologie, kde přispěje k rozvoji laboratorních diagnostických kapacit a dalších kapacit těchto oddělení v souvislosti nejen s aktuálně řešenou pandemickou situací, ale i v kontextu se standardní urgentní i následnou zdravotní péčí ve FTN
  • projekt bude mít rovněž pozitivní efekt na cílovou skupinu zaměstnanců nemocnice, tvořenou lékařským i nelékařským zdravotnickým personálem, kterým nové přístroje umožní poskytovat modernější, kvalitní a rychlejší péči o pacienty na špičkové úrovni, zavedením nových metodik i jejich profesní.

Plánované výsledky výstupy projektu:

FTN má výraznou zkušenost s řešením následků pandemie COVID-19, neboť byla a nadále je jednou z nejvíce vytížených nemocnic v péči o pacienty s tímto onemocněním v ČR a situace se dále zhoršuje. Tato zkušenost prohloubila nejen schopnost reagovat na stávající pandemii, ale ukázala také potřebu zmapovat slabá místa a rizika a dobře se připravit na případné další hrozby. Projekt zahrnuje výrazné inovační prvky směřující ke zvýšení kvality a rozšíření spektra užívaných laboratorních metod, díky kterým dojde ke zrychlení získávání výsledků laboratorních vyšetření i snížení zatížení zdravotnického personálu v reakci na pandemii COVID-19.


Projekt ROZVOJ KAPACITY, SPEKTRA A KVALITY LABORATORNÍCH VÝKONŮ VE FAKULTNÍ THOMAYEROVĚ NEMOCNICI je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Realizace projektu probíhá do 30. 6. 2023

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.