Rozvoj dětské paliativní péče ve Fakultní Thomayerově nemocnici

Příspěvek Nadace ve výši 138 200 Kč je určený  na podporu vzdělávání členů dětské sekce vznikajícího paliativního týmu ve Fakultní Thomayerově nemocnici. V září 2022 v nemocnici vzniklo Oddělení paliativní péče, které zajišťuje formou multidisciplinárního přístupu specializovanou paliativní péči také dětem a jejich rodinám. Tým již nyní pečuje o dětské pacienty s život ohrožujícími či limitujícími diagnózami během hospitalizace a koordinuje následnou péči po propuštění. Příspěvek směřuje k zajištění dostupnosti paliativní péče pro dětské pacienty ve FTN, včetně podpory  jejich rodin zahrnující nejen základní léčbu symptomů, komunikaci a organizační zajištění péče, ale i specializovanou péči poskytovanou adekvátně vzdělaným týmem.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.