Registrační formulář dobrovolníka

 
Registrační formulář dobrovolníka pro klinické hodnocení léčiv ve FTN


* povinné pole

Informovaný souhlas:
Osobní údaje obsažené v tomto formuláři poskytuji vědomě a dobrovolně Fakultní Thomayerově nemocnici jako správci za účelem zařazení do databáze dobrovolníků klinických hodnocení léků. Osobní údaje jsou v databázi uloženy na dobu 10 let. Před dalším zpracováním, nebo poskytnutím údajů třetí straně budete kontaktováni. Jako subjekt údajů máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.