Profil centra

Zařízení, které poskytuje komplexní interdisciplinární péči dětem, jakkoliv ohroženým ve svém vývoji, včetně pomoci jejich rodinám.


Základní principy

 • Multidisciplinární týmová spolupráce (sociálně pediatrický tým: lékař, zdravotní sestry, psycholog, fyzioterapeut, speciální pedagog, sociální pracovnice)
 • Včasná detekce, diagnóza, terapie ohrožení či postižení
 • Včasné zavzetí rodiny do aktivní péče (doprovázení, poradenství, odborná péče)
 • Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi (např. Sananim z.ú.)

Části Dětského centra

 • Lůžková část
 • Ambulantní část
 • Terénní služby

Indikace k přijetí dětí

 • Dítě ohrožené (včetně CAN)
 • Dítě rizikové
 • Dítě s postižením
 • Dítě nemocné

Indikace k pobytu matky s dítětem

 • Zdravotní
 • Výchovné
  - (zácvik, nezletilé gravidní a kojící matky, simplexní matky, pečující osoba v základní péči o dítě s postižením, adoptivní rodiče a pěstouni)
 • Diagnostické
  - (s psychiatrickou zátěží v OA, RA, abusem návykových látek, s postižením, s problematikou domácího násilí v RA, OA)

Projekty a programy DC

 • Respitní péče pro rodiny s dětmi se zdravotní diagnózou (navazující služby: poradenství zdravotní, psychologické, speciálně pedagogické, terapeutické služby zaměřené na posilování vazby mezi dítětem a pečující osobou)
 • Stacionář pro děti se zdravotní diagnózou
 • Péče o rodiny s dětmi po komplikovaném porodu a včasnou závažnou diagnózou
 • Diferenciální diagnostika dětí odcházejících do NRP
 • Terapeutické a volnočasové aktivity (jóga, keramika, canisterapie)
 • Program rané péče u dětí se senzomotorickým postižením

Služby, které pomáhají

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.