Prevence šíření tuberkulózy v ČRGrant v hodnotě 19 miliónů korun financovaný z Norských fondů v rámci Evropských strukturálních fondů získala Pneumologická klinika 1. LF UK a FTNsP.


Tyto prostředky jsou určeny na zakoupení špičkového přístrojového vybavení. Přístroje budou sloužit k rychlé diagnostice jak tuberkulózy plicní, tak i urogenitální. Pomohou stanovit diagnózu TBC hlavně v těch případech, kdy onemocnění je obtížně zjistitelné nebo není ještě pokročilé a tím i pro své okolí i zvýšeně nakažlivé.

Projekt je zaměřený na prevenci šíření, včasnou diagnostiku a terapii tuberkulózy, a zejména pak jejích rezistentních a multirezistentních forem. V rámci tohoto projektu bylo ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) vybudováno samostatné špičkové pracoviště, které zajišťuje právě diagnostiku a léčbu TBC. Dodržováním optimálního hygienického režimu s adekvátní izolací pacientů a antituberkulotickou léčbou citlivé, rezistentní, multirezistentní a urogenitální TBC je vytvořen základ pro prevenci šíření tohoto onemocnění v České republice.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.