Multioborový rozvoj terapeutických a intervenčních postupů v péči o pacienty Fakultní Thomayerovy nemocnice v návaznosti na urgentní příjemCZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016252


Stručný popis projektu:

FTN má dlouholetou historii a tradici poskytování zdravotní péče. Je vyhledávanou institucí poskytující specializovanou a komplexní zdravotní péči.

Cílem projektu je výrazný multioborový rozvoj terapeutických a intervenčních postupů v péči o pacienty v návaznosti na urgentní příjem a v kontextu nově se objevujících vážných zdravotních hrozeb, zejména epidemie covid-19. Naplnění cíle bude dosaženo prostřednictvím modernizace a inovace stávajícího přístrojového vybavení určeného pro terapie pacientů v těch oborech medicíny, které bezprostředně navazují na provozy urgentního příjmu či chirurgických pracovišť FTN. Projekt je komplementární s dalšími dvěma projekty podávanými ve stejné výzvě, které jsou zaměřeny zejména na rozšíření diagnostických možností a operačních intervencí.


Dílčí cíle projektu:

FTN lokalizovaná v rozsáhlém historickém areálu na jižní straně Prahy je koncipována jako nemocnice pavilonového typu. Jakkoli se tento koncept může zdát výhodný při boji s infekčními chorobami (pavilony lze snadno izolovat), pandemie ukázala, že jeho slabinou je zejména složitá logistika udržení spektra péče o pacienty s jiným onemocněním v momentě, kdy jsou některé pavilony izolovány z epidemiologických důvodů. Proměnou oddělení na covidové jednotky totiž běžní pacienti ztratí přístup k přístrojovému vybavení a terapiím, které jsou v tamních pracovištích asociovány. Proto si nemocnice za doby pandemie v roce 2020 vypracovala koncept postupného uvolňování konkrétních stanic či oddělení pro infekční pacienty, který co nejméně zasáhne souběžný provoz neodkladné péče ve všech zastoupených oborech. Ten předpokládá nejen postupnou dedikaci některých lůžkových kapacit infekčním pacientům, ale i separaci neinfekčního příjmu, diagnostiky a terapie pacientů ostatních. Přístrojové vybavení, které bude v rámci tohoto projektu nakoupeno, má pomoci nemocnici naplnit následující cíle:

  1. Podpořit a zvýšit připravenost FTN na řešení náhlých epidemiologických hrozeb;
  2. Navýšit intervenční a terapeutické možnosti nemocnice při řešení epidemiologických hrozeb;
  3. Zajistit vysoký standard neodkladné a urgentní péče o pacienty i v době nepříznivé epidemiologické situace, zejména v oborech, kde odklad péče představuje pro pacienty vážnou zdravotní hrozbu.

Přístroje byly vybírány tak, aby zvýšily potenciál jednotlivých dotčených oddělení (v případě potřeby měnitelných na covidové jednotky) v péči o covid-19 pozitivních pacientů za zachování stávající úrovně poskytování ostatní bezodkladné zdravotní péče neinfekčním pacientům, a dále pak s ohledem na jejich rozvojový potenciál pro poskytování neodkladné péče všem pacientům FTN v daném oboru medicíny.


Plánované výsledky výstupy projektu:

Výsledkem, v cílovém stavu, bude posílení terapeutických možností nemocnice v rozsahu, který i v době epidemiologické hrozby zajistí vysoký standard neodkladné a urgentní péče o pacienty zejména v oborech, kde odklad péče představuje vážnou zdravotní hrozbu.


Projekt MULTIOBOROVÝ ROZVOJ TERAPEUTICKÝCH A INTERVENČNÍCH POSTUPŮ V PÉČI O PACIENTY FAKULTNÍ THOMAYEROVY NEMOCNICE V NÁVAZNOSTI NA URGENTNÍ PŘÍJEM je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Realizace projektu probíhá do 30. 11. 2023

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.