„Máma a táta v práci" aneb Podpora souladu rodinného a pracovního života rodičů – zaměstnanců TN


Evropský sociální fond
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti

CZ.2.17/2.1.00/37132


Projekt „Máma a táta v práci“ navazuje na předchozí dva projekty, podpořené z OPPA, směřované na zajištění péče o děti zaměstnanců Thomayerovy nemocnice. V jejich průběhu se rozšířila kapacita mateřské školy, vytvořila služba nočního hlídání dětí, zajistila se péče o děti mladšího školního věku ve dnech školního volna a byly zřízeny jesle s prodlouženým provozem. Realizací projektů se nemocnici podařilo částečně stabilizovat počet odborného a vysoce kvalifikovaného zdravotnického personálu pro třísměnný provoz.

Projekt vychází z dlouhodobého cíle Thomayerovy nemocnice stát se atraktivním zaměstnavatelem, který se řídí mimo jiné i prorodinnou politikou. V dotazníkovém šetření, které proběhlo v červnu loňského roku, cílová skupina vyjádřila velký zájem o pokračování projektu, především o obnovení služby péče o děti školního věku v období nejen vedlejších školních prázdnin, ale o prázdninách hlavních, o zajištění letní mateřské školky, kdy je většina běžných školek uzavřena. Součástí požadavků bylo i zkvalitnění poskytované péče prostřednictvím obnovy herních prvků na hřištích obou zařízení školky a jeslí.

Cílem aktivit projektu je umožnit osobám dlouhodobě pečujícím o závislého člena rodiny navrátit se na pracovní trh, tedy umožnit všem rodičům s malými dětmi, kteří jsou zaměstnanci Thomayerovy nemocnice,  vykonávat či vrátit se k jejich náročnému povolání.

Nastavené cíle projektu chce žadatel a partner projektu ZŠ a MŠ při TN dosáhnout prostřednictvím těchto klíčových aktivit:

  1. Zajištění celoroční péče o děti od narození do 6-7 let v jeslích a mateřské škole, jejich doplněním příslušným vybavením a pomůckami a tím zajištění péče, jejíž parametry budou maximálně odpovídat potřebám cílové skupiny (prodloužená pracovní doba přizpůsobená směnnému provozu v TN, celoroční provoz).
  2. Nově projekt vytvoří dostupnou péči o děti mladšího školního věku (do 10-ti let věku) prostřednictvím zajištění programu v době krátkých školních prázdnin (velikonoční a podzimní prázdniny) a v období letních prázdnin.

Projekt je podpořen Magistrátem hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, prioritní osy 17.2 – Podpora vstupu na trh práce.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2015 a bude ukončen 31. 10. 2015.


Ukončení projektu

Dne 31. 10. 2015 byl úspěšně ukončen projekt „Máma a táta v práci“, který byl zaměřen na podporu cílové skupiny rodičů s dětmi do 10 let věku – zaměstnanců Thomayerovy nemocnice – s cílem vytvořit jim takové podmínky, aby své časově náročné povolání mohli skloubit s úspěšnou péčí o své malé děti. Projekt navázal na předchozí 2 projekty směřované na zajištění péče o děti zaměstnanců v době jejich zaměstnání, ve kterých se nemocnici podařilo rozšířit kapacitu mateřské školky, vytvořit službu nočního hlídání dětí, zajistit péči o děti v době krátkých školních prázdnin a zřídit jesle s prodlouženým provozem s kapacitou 15 dětí. Cíl projektu byl zajištěn prostřednictvím zajištění péče o jejich děti v jeslích, mateřské školce a zajištění péče o nich v období krátkých i letních školních prázdnin. Realizací projektu se nemocnici podařilo částečně stabilizovat počet odborného a vysoce kvalifikovaného zdravotnického personálu pro třísměnný provoz a tím přispět ke zlepšení lůžkové zdravotní péče obyvatel Prahy.

Nastavené cíle projektu umožňující zaměstnancům nemocnice, kteří dlouhodobě pečují o závislého člena rodiny navrátit se na pracovní trh a vykonávat své povolání, byly dosaženy prostřednictvím dvou klíčových aktivit:

  1. Zajištění celoroční péče o děti od narození do 6-7 let v jeslích a mateřské škole, jejich doplněním příslušným vybavením a pomůckami a tím zajištění péče, jejíž parametry budou kapacitně i funkčně maximálně odpovídat potřebám cílové skupiny (prodloužená pracovní doba přizpůsobená směnnému provozu v TN, celoroční provoz).
  2. Zajištění péče o děti 6-10 let ve dnech školního volna. V průběhu projektu byly ve dnech školního volna realizovány tři aktivity, které byly hrazeny formou služby - velikonoční, letní a podzimní tábor. Dětem se věnovali zkušení lektoři, program byl přizpůsoben věkovému složení, vyváženě se střídaly různé činnosti (výtvarné, hudební, pohybové).

Cílová skupina zahrnovala především na nelékařský zdravotnický personál (sestry, sanitářky) pracující až na třísměnný provoz, ale i ostatní zaměstnance (lékařský a technicko-hospodářský personál). Během projektu bylo podpořeno 101 členů cílové skupiny (18 mužů a 83 žen).

Cílová skupina  byla v průběhu projektu několikrát oslovena, aby zhodnotila jednotlivé aspekty služby, která je jim poskytována. Pro každou aktivitu byl vytvořen dotazník spokojenosti, který podpořené osoby vyplňovaly. Poskytované služby dle hodnocení respondentů pomohly všem ke sladění pracovního a rodinného života, a to zejména v možnosti se do práce vrátit, hlídání dětí v období prázdnin či prodloužená provozní doba.

Na základě zpětné vazby cílové skupiny zjišťované prostřednictvím dotazníkového šetření lze shrnout, že projekt naplnil své cíle i očekávání cílové skupiny.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.