Impact of violence on psycho-emotional development of childrenO projektu

Realizace projektu: 2. - 7. 11. 2019
Rozpočet projektu: 67 314 Kč
Registrační číslo: MF-15564/2019/5804-8


Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway


Dotaci ve výši 67 314 Kč získala Thomayerova nemocnice na financování bilaterální návštěvy zaměstnankyně Thomayerovy nemocnice v norských pracovištích, které se v Norsku zaměřují na odbornou pomoc a terapii v oblasti násilí se zaměřením na domácí násilí.

Norským partnerem projektu je nevládní nezisková organizace Alternativ Til Vold (ATV), která poskytuje odbornou pomoc a terapii v oblasti násilí se zaměřením na domácí násilí. Zpočátku organizace nabízela pomoc mužům, kteří se dopouštějí násilí a postupně rozšířila své služby i pro ženy, které se dopouštějí násilí, na dospívající, kteří mají problémy s násilím a pro oběti násilí, včetně dětí. ATV byla založená v roce 1987 a je nejstarší evropskou organizací svého druhu v Evropě. V současnosti má 13 poboček po celém Norsku, je primárně financována ze státních a regionálních zdrojů. Vedle terapeutické odborné pomoci se věnuje i výzkumu v oblasti násilí a vzdělávání odborníků.

Cílem návštěvy je pokračování v již navázané a osvědčené spolupráci s norskou partnerskou organizací. Ta byla zahájena v rámci bilaterální spolupráce v roce 2016, kdy bylo v Oslu realizováno školení v oblasti prevence násilí, které pak bylo implementováno v rámci Thomayerovy nemocnice a dalších organizací. Výstupem této spolupráce byla rovněž publikace knihy „Násilí je možné zastavit“, kterou vydala Open Society Fund v roce 2017. Jedná se o soubor odborných textů norských kolegů včetně výstupů z výzkumů, které byly přeloženy do češtiny a distribuovány mezi odborníky.

Záměrem spolupráce je sjednocení základních diagnosticko-terapeutických postupů v obou partnerských zemích tak, aby bylo možno následně realizovat srovnávací studii. Účelem bude zefektivnění a profesionalizace pomoci obětem násilí i těm, kteří násilí dopouštějí a to poskytované rodinám nejen v TN, ale i v dalších spolupracujících organizacích, a přenesením dobré praxe z organizace, která se v Norsku touto problematikou zabývá již mnoho let.

Výstupem bilaterální spolupráce bude pokračování překladu vybraných norských výzkumných článků týkající se problematiky dopadu násilí na somatický a psychický vývoj jedince a efektivity terapeutických postupů. Tyto články pak budou zařazeny do nového aktualizovaného a rozšířeného vydání publikace „Násilí je možné zastavit“.

Způsobilé výdaje projektu byly hrazeny z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci Bilaterálních ambicí programu Zdraví financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.