Fakultní Thomayerova nemocnice oslavila své 95. narozeniny hudbou, historií a budoucností. Oceněno bylo také 18 osobností FTN!

Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) oslavila 95. narozeniny a stalo se tak jen pár dní před oslavou významného státního svátku, který se konal 28. října ke Dni vzniku samostatného Československa. To kdysi dostalo ke svým 10. narozeninám v roce 1928 nevšední dárek ve formě tehdy Masarykových domovů, dnešní Fakultní Thomayerovu nemocnici. V letošním roce si tedy nemocnice připomíná 95 let od svého vzniku. V jejím historickém sále, ve kterém dříve působilo divadlo či kino, se konalo slavnostní zahájení oslav, a to za účasti významných hostů v čele s ministrem zdravotnictví Vlastimilem Válkem a starostou MČ Prahy 4 Ondřejem Kubínem. Mezi dalšími hosty byly například i Radek Lacko, radní pro sociální a zdravotní oblast z MČ Prahy 4, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČEZ ESCO Kamil Čermák či zástupci neziskového sektoru, spolupracujících nadací, pojišťoven, Ministerstva zdravotnictví a další hosté. V rámci oslav bylo také oceněno celkem 18 významných osobností nemocnice, které obdržely pamětní diplom za příkladnou a dlouholetou činnost ve svém oboru.

Narozeninová oslava začala tradičně hudbou, a to příjemnými tóny od hudebního uskupení Thomayo Melody Quartet včele s MUDr. Jiřím Vejmelkou z Interní kliniky 3. LF UK ve FTN. Hudebníci si připravili pro oslavu 95. výročí nemocnice dvě nové skladby, které premiérově při této příležitosti zahráli a jejich autorem byl MgA. Ondřej Šárek. Ten si pro přítomné publikum připravil skladby – „Já chtěl bych mít tvé foto“ a „Mufloní foxtrot“. Po hudebním vystoupení se úvodního slova ujal ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, který popřál nemocnici do dalších minimálně 95 let mnoho úspěchů, kvalitních projektů a dalšího rozvoje. Při této příležitosti krátce zavzpomínal i na své dávné působení ve FTN z dob studií či ze začátků jeho lékařské kariéry. Poté už se slova ujal ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

„Chtěl bych všem zaměstnancům při této příležitosti velice poděkovat za vaší práci, nasazení a vlastní iniciativu, kterou mnohdy nad rámec svých povinností vkládáte do své každodenní pracovní činnosti. Velice si vážím vaší práce a všech aktivit, které u nás realizujete a jsou prospěšné pro naší nemocnici. Vím, že vaše práce není lehká, máme za sebou těžké covidové období a současná doba není vůbec jednoduchá a já vám chci upřímně poděkovat za to, že jste to dosud vydrželi a nevzdali to. Byť vím, že to pro mnohé z vás nebylo vůbec jednoduché.  V naší Fakultní Thomayerově nemocnici pracuje mnoho špičkových zdravotníků, kteří vykonávají vysoce specializovanou péči a jejich postupy jsou využívány napříč celou naší zemí. Jsme napojeni na síť zdravotnické péče v Evropě ale i na celém světě. V některých odbornostech jsme dokonce jediní v republice, kdy se staráme komplexně o některé nebezpečné nemoci jako je například tuberkulóza. Pracujeme v nemocnici, která má dlouholetou historii a tradici a zároveň patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Poskytujeme zdravotní péči téměř půl milionu obyvatel, a to z MČ Prahy 4 a z části i ze Středočeského kraje. Jsme nemocnicí, která se neustále rozvíjí v mnoha oborech, ale i po stránce technického či přístrojového vybavení a zázemí. Aktuálně máme za sebou největší projekt energeticky úsporných opatření a rekonstrukce několika pavilonů, který jsme v letošním roce úspěšně dokončili. Byl to pro nás nejvýznamnější projekt, který jsme tu neměli minimálně za posledních 40 let. Navíc celý tento projekt se realizoval za plného chodu naší nemocnice a nebylo to pro nás vůbec jednoduché. Chtěl bych proto všem zaměstnancům a vlastně i pacientům poděkovat za trpělivost při realizaci tohoto významného projektu, protože vím, že to pro nás všechny nebylo jednoduché období, ale přesto jsme to všechno společně zvládli, a to až do úspěšného konce. Děkuji vám za to,“ řekl mj. ve svém projevu ředitel nemocnice Zdeněk Beneš a dodal: „Naše nemocnice si za těch 95 let ušla velký kus cesty, která ale nebyla vždy jednoduchá a často měla i trnitá místa, a právě v jedné takové se ocitáme i dnes, kdy řešíme složitou a neutěšenou situaci týkající se lékařů a jejich přesčasové práce. Velice mě to mrzí a pevně věřím, že se podaří najít dohodu, která bude pro všechny zúčastněné strany akceptovatelná a celá tato záležitost se brzy vyřeší. My se pak budeme moct zcela věnovat v klidu své práci a svým pacientům, o které jde nejvíce.“

V další části programu popřáli nemocnici jen to nejlepší starosta MČ Prahy 4 Ing. Ondřej Kubín, radní Ing. Radek Lacko, předseda představenstva a generální ředitel z ČEZ ESCO Mgr. Kamil Čermák a přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK z FTN MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA. Slavnosti 95. výročí vzniku FTN se také nesly ve znamení připomínky její bohaté a zajímavé historie. Tu všem přítomných připomněl doc. MUDr. Tomáš Sosna, CSc. z očního oddělení nemocnice, který si pro přítomné publikum připravil velice zajímavou prezentaci – Úvod do historie nemocnice. O historii Masarykových domovů - Thomayerovy nemocnice, která kopírovala dějinné události Československa přednesl velice poutavou a mnohdy i překvapující přednášku. Přítomní se mohli dozvědět například to, kdo všechno ze známých osobností z politické či umělecké sféry kdysi navštívily nemocnici. Byli to často i členové evropských i mimoevropských královských rodin, známí diplomaté, významní státníci a politikové, spisovatelé a celá řada dalších významných lidí veřejného života. Zajímavé také bylo, že v tehdejších dobách platil v areálu zařízení zákaz vjezdu aut se spalovacími motory. Výjimku měli tehdy jen významní hosté, kteří navštívili zařízení. Do té doby zde fungovaly elektrické vozíky od firmy Křižík, které byly určeny například pro rozvoz jídla, pracovního oblečení a pro zásobování atd. V době II. světové války se Masarykovy domovy staly německým a posléze také ruským lazaretem, následně byly plně přetransformovány v nemocnici, jak ji známe dnes, a v roce 1954 pojmenovány po profesoru Josefu Thomayerovi (u příležitosti jeho 100. narozenin – sám Thomayer se toho nedožil, zemřel v říjnu 1927). Historie nemocnice je velmi bohatá, lze zmínit, že zde byly například internovány přeživší děti z Lidic, jako lékař zde pracoval například politik MUDr. František Kriegel, známý z událostí roku 1968. A bylo toho mnohem více. Poté následovala filmová projekce dokumentárního snímku o historii nemocnice pod názvem „Masarykovy domovy“, pořad Hledání ztraceného času (ČT).

Od historie se program oslav přesunul k současnosti, ale především k vizi – budoucnosti nemocnice. O té mluvil ve své prezentaci Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz z FTN. Byla rozdělena do několika částí a týkala se především technického a přístrojového rozvoje nemocnice. Od pořízení supermoderních lineárních urychlovačů a robota, přes rekonstrukci několika pavilonů, sálů, lůžkových kapacit až po budoucí plány rozvoje nemocnice. Ty souvisely například s plánovanou výstavbou Centrálního urgentního příjmu, rekonstrukcí pavilonu F v souvislosti s Onkologickým centrem či kompletní obnovou gastro provozu atd.

Vedení FTN se u příležitostí oslav 95. výročí založení rozhodlo též ocenit 18 významných osobností nemocnice, které se pozitivně odrazily v jejím fungování – nechyběli mezi nimi lékaři, sestry, ale ani techničtí pracovníci. Tito ocenění dostali pamětní diplom – „Ocenění významné osobnosti“, který převzali z rukou ředitele FTN Zdeňka Beneše, starosty MČ Prahy 4 Ondřeje Kubína a náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání Jaroslavy Mrkvičkové.  Jednou z oceněných a přítomných byla také Marie Novotná, která pracuje ve FTN neuvěřitelných 70 let. Do zařízení nastoupila v roce 1953 po ukončení gymnázia a pracuje zde dodnes. Od roku 2004 působí ve FTN jako archivářka a pracuje pro Etickou komisi. Je stále aktivní, houževnatá a její entuziazmus, pracovitost i laskavost je vzorem pro všechny ostatní zaměstnance.

Seznam oceněných osobností FTN najdete v příloze článku (.pdf).

Na závěr narozeninové oslavy se konala virtuální prohlídka historické podzemní nemocnice, která byla postavena v 50. letech minulého století. Více informací o podzemní nemocnici (KO 17) najdete na webu.

Vedení nemocnice ještě jednou všem děkujeme za spolupráci a podporu při organizaci oslav 95. výročí FTN a také za poskytnuté záštity ze strany ministra zdravotnictví Vlastimila Válka a starosty MČ Prahy 4 Ondřeje Kubína. Poděkování patří také všem zaměstnancům, kteří se spolupodíleli na přípravách oslav, a to zejména z Odboru stravování, technického úseku atp.

Vaše FTN


 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.