Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemiGrant je financovaný Finančním mechanismem EHP / Norska.


Realizátor: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Financováno: V rámci 3. výzvy finančních mechanismů EHP

Projekt si klade za cíl vybudovat na Pediatrické klinice FTNsP, 1. LF a IPVZ dvě izolační lůžka intenzivní péče schopná pečovat o děti v kritickém stavu za nejpřísnějších hygienických a epidemiologických opatření. První z nových lůžek bude sloužit pro ošetřování dětí s vysoce nakažlivými nemocemi, druhé pak pro děti s infekcemi jiného typu. Pracoviště řešitele je pro tento účel zvláště vhodné, neboť má dlouholeté zkušenostmi v pediatrické intenzivní medicíně a velice dobrou dopravní obslužnost v rámci Prahy i celé České republiky (heliport).  Je zajištěna podpora a konziliární činnost jak odborníky na infekční choroby obecně, tak i ze strany Pneumologické kliniky, specializované na léčbu TBC.

Implementace projektu započala v červenci 2009 je plánována na jeden rok. V prvních deseti měsících dojde k prostorově organizačním změnám vedoucím k vytvoření izolačních lůžek, vybavení přístroji a vytvoření protokolů péče. Dva poslední měsíce pak již budou věnovány vlastní péči o dětské pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi, vyžadující resuscitační či intenzivní péči, úpravě protokolů péče, upevnění vazeb s dalšími odborníky a pracovišti a publicitě nově vzniklého centra.

Díky projektu vznikne v České republice unikátní pracoviště se dvěma izolačními dětskými JIP lůžky s týmem odborníků, kteří vyplní výraznou mezeru v péči o dětské pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi v těžkém stavu. Vytvořená jednotka bude fungovat jako nadregionální centrum a dlouhodobě přispěje do systému opatření, která mají bránit šíření nebezpečných infekcí v rámci Evropské unie.


Jak se přestavoval JIRP

V rámci projektu od října 2009 do února 2010 probíhala na Pediatrické klinice rekonstrukce JIRP oddělení. Na oddělení vznikly dva izolační boxy, které budou následně vybaveny špičkovými přístroji. Díky těmto přístrojům bude moci  JIRP řešit problematiku nejen infekčních a/nebo vysoce nakažlivých onemocnění, ale může poskytovat i konvenční i nekonvenční ventilaci, komplexní monitoraci hemodynamiky; neurointenzivní péči, pneumologickou a ftizeologickou péči a metabolické studie. Vybavená izolační lůžka pro resuscitační péče začnou dětským pacientům sloužit v březnu. Předpokládáme, že budou využívány nejen pacienty ze spádové oblasti FTNsP, ale i z celých Čech eventuelně Moravy.


Fotogalerie

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.