Další výměna zkušeností se zaměřením na terapeutické aktivity při práci s dětmi s PAS


Podpořeno grantem z Norska
Supported by a grant from Norway


Dotaci ve výši 195 759 Kč získala Thomayerova nemocnice na financování účasti 3 zaměstnankyň nemocnice, přicházejících buď do styku s cílovou skupinou rodin s psychickým postižením některého z jejích členů, případně podílejících se na přípravě a realizaci souvisejících projektů, na návštěvě 2 pracovišť norských partnerů v Tønsbergu a Oslu. Tyto organizace poskytují služby dětem s poruchami autistického spektra od raného věku do 18 let věku a jejich rodinám. Cílem návštěvy bylo seznámit se a inspirovat postupy, jakými je o děti pečováno, a přenést zkušenosti norských partnerů s fungováním systému služeb do prostředí Thomayerovy nemocnice. Výměnou zkušeností a přenosem dobré praxe do českého prostředí je hlavně celkové zkvalitnění služeb, které těmto rodinám v naší nemocnici poskytujeme. Dílčím cílem iniciativy bylo pak navázat mezinárodní partnerství založené na vzájemné výměně zkušeností v oblasti poskytování zdravotních služeb a případná spolupráce na budoucích projektech. Způsobilé výdaje projektu byly hrazeny z Fondu pro bilaterální spolupráci na programové úrovni – opatření „B“.


Zpráva z cesty (.pdf)


Fotogalerie

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.