Ve FTN se konal již II. ročník Krčského pediatrického odpoledne

30.06.2021

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) se konal již II. ročník Krčského pediatrického odpoledne. Akci pořádala Pediatrická klinika 1. LF UK ve FTN a 1. lékařská fakulta UK, a to ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů pro děti a dorost ČR a dalšími partnery. Odborným garantem semináře byl doc. MUDr. Martina Magner, Ph.D., přednosta Pediatrické kliniky, který přítomné hosty seznámil s novinkami v oblasti zdravotní péče na klinice a rovněž  hovořil i o novém stacionáři a dalších tématech. Stacionář byl v letošním roce slavnostně otevřen díky podpoře Nadačního fondu Kapka naděje. Odborného semináře se v letošním roce zúčastnilo téměř 50 praktických lékařů pro děti a dorost.

Tématem semináře bylo například Očkování dětí v mimořádných situacích, o kterém přednášela MUDr. Hana Cabrnochová z Pediatrické kliniky. Součástí programu bylo také téma Úrazy hlavy u dětí, o kterém hovořila  MUDr. Helena Homolková z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK ve FTN či kazuistiky z praxe Pediatrické kliniky a mnoho dalšího. Svým příspěvkem obohatila seminář i MUDr. Klára Brožová, primářka z Odd. dětské neurologie, která přednášela o ne epileptických stavech v dětském věku.

"Nejvíce mne potěšila aktivní účast hned tří dětských pracovišť z naší Fakultní Thomayerovy nemocnice. Kromě zástupců z Pediatrické kliniky to byla paní primářka Klára Brožová z Oddělení dětské neurologie a paní doktorka Helena Homolková z Kliniky dětské chirurgie a traumatologie. Opět tak bylo možné prezentovat komplexní pediatrickou péči, kterou naše nemocnice disponuje. Kromě přednášejících a účastníků bych chtěl poděkovat paní doktorce Haně Cabrnochové za pomoc při organizaci setkání a zároveň poděkovat společnostem Sanofi Pasteur a Ipsen, bez kterých by uspořádání našeho semináře nebylo jednoduché,“ poděkoval doc. Martin Magner.

DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.