Ve FTN byla slavnostně zahájena rekonstrukce Plicní kliniky I. LF UK!

04.11.2022

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) byla slavnostně zahájena generální rekonstrukce Plicní kliniky I. LF UK, která je financována z EU dotací v rámci OP ŽP a také ze státního rozpočtu. Symbolickým poklepáním kladivem na zdi pavilonu G1, ve kterém sídlí klinika, tak odstartoval komplexní projekt zahrnující nejen samotnou rekonstrukci budovy vč. vnitřních prostor, ale i realizaci energeticky úsporných opatření. Mezi ty patří především instalace úsporných topných těles, kompletní výměna starého osvětlení na úsporná LED svítidla atd. Díky tomuto projektu dojde k výraznému snížení energetické náročnosti Plicní kliniky.

Vzhledem k tomu, že se vedení FTN podařilo získat sejmutí památkové ochrany na vnitřní prostory pavilonu, dojde i k rozsáhlým stavebním úpravám uvnitř budovy. Tato investiční akce patří mezi nejvýznamnější projekty nemocnice, které v tomto roce začne realizovat, a to také díky podpoře ze strany MZ. Akce se zúčastnili ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., přednostka Plicní kliniky prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednosta Kliniky revmatologie a rehabilitace 3. LF UK MUDr. Tom Philipp, Ph.D, MBA a další členové vedení nemocnice a její zaměstnanci. Min. zdravotnictví zastupovala Ing. Helena Rögnerová, náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění a za stranu zhotovitele rekonstrukce byl události přítomen jednatel stavební spol. AVERS pan Martin Koška a výrobní ředitel Ing. Milan Popule.

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.