V TN se sešli ombudsmani působící ve zdravotnictví napříč ČR

08.11.2019

Ve čtvrtek 7. listopadu v pražské Thomayerově nemocnici (TN) proběhlo setkání ombudsmanů pracujících ve zdravotnictví napříč republikou. Akce se uskutečnila pod záštitou ředitele TN doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc., a náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanky nemocnice Mgr. Jaroslavy Mrkvičkové  MBA, ve spolupráci s TN, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov a Asociací ombudsmanů ve zdravotnictví ČR (AOZ ČR).

Po krátkém představení jednotlivých účastníků následovala přednáška JUDr. Vladimíry Dvořákové, ombudsmanky z FN Motol – Případová studie na téma kazuistiky, spojená s diskuzí všech účastníků. Následně pokračovala prezentace Ing. Václava Poloka, ombudsmana Městské nemocnice Ostrava s názvem „Zdroje konfliktních situací z pohledu ombudsmana“. Na závěr dopoledního bloku se představil všem zúčastněným ombudsman Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Petr Ballek, který je zároveň předsedou Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR. Ve svém příspěvku obecně shrnul smysl tohoto sdružení, členství a jeho fungování.

V odpolední části Mg.A Kateřina Havelková a JUDr. Jana Palečková, představili organizaci Ombudsman pro zdraví a možnosti spolupráce. Na závěr tohoto setkání ombudsman Petr Ballek navrhl vytvoření pracovního týmu, který by měl na starosti v rámci asociace tato témata:

  • standardizace postupů při řešení stížností ve zdravotnických zařízeních,
  • statut a úloha ombudsmana ve zdravotnictví,
  • možnosti spolupráce s ostatními kolegy a podobnými organizacemi, včetně pacientských,
  • spolupráce s MZ ČR, Kraji a Úřadem ombudsmana.

Hlavním tématem setkání byla nejenom problematika práv pacientů a jejich dodržování ve vztahu s poskytovateli zdravotní péče, ale i na druhé straně práva samotných zdravotníků. Předseda asociace Petr Ballek to shrnul slovy „V drtivé většině případů fungujeme nejdříve jako hromosvody a pak mediátoři nějaké vyhrocené situace nebo nedorozumění a snažíme se vše vysvětlit a najít nějaký kompromis. Dochází totiž často k jakémusi konfliktu očekávání pacienta a jeho příbuzných, versus možnosti toho konkrétního zdravotnického zařízení a také někdy i možnostmi lékařské vědy.“ A dodává: „Chyby se někdy bohužel stávají, i zdravotníci jsou jenom lidé. Na nás ve zdravotnictví je takové ojedinělé chyby analyzovat a nastavit systém tak, aby se neopakovaly. Stížnosti, které řešíme, jsou v drtivé většině neoprávněné, i když se takové vyhodnocení někdy našim stěžovatelům nelíbí. Na druhou stranu, co lze zdravotníkům někdy vyčítat, a na čem je potřeba stále pracovat, je především komunikace s pacientem a někdy vyšší míra empatie. Obecně lze ale říci, že pokud nemocnice pochybí, tak rozhodně nemají zájem takové věci zametat pod koberec. Bylo by to ve svém důsledku velmi, velmi kontraproduktivní.“

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a ombudsmanka TN Mgr. Jaroslava Mrkvičková, která je zároveň místopředsedkyní asociace doplňuje: „Cílem asociace je nejenom chránit práva pacientů a zdravotníků, ale také nastavit prostředí oboustranné důvěry, korektního chování a vzájemné úcty a to bez výjimky. Účastníci setkání jsou přesvědčení, že bez vzájemné důvěry a vzájemné úcty, lze velmi těžko efektivně a společně pracovat na takové intimní věci jako je léčba a uzdravení pacienta.“

Na setkání ombudsmanů také bohužel zaznělo, že se často ve zdravotnických zařízeních pracovníci setkávají i s nepřijatelným chováním samotných pacientů a jejich příbuzných. Verbální napadání zdravotníků od pacientů je již na denním pořádku a mnohokrát přeroste i k napadení fyzické. Například pohmožděné zdravotní sestry, a někdy i zranění spojené s pracovní neschopností nejsou výjimkou.

Setkání se účastnilo celkem 30 nejen ombudsmanů, ale i dalších pracovníků z různých zdravotnických zařízení z celé ČR, kteří se touto problematikou zabývají nebo v takových zařízeních řeší a mají na starosti stížnosti pacientů i zdravotnických pracovníků.

Petr Ballek
tiskový mluvčí
public relations manager
nemocniční ombudsman
předseda Asociace ombudsmanů ve zdravotnictví ČR

Máchova 400, 256 30 Benešov
mobil: 725 531 491
e-mail: petr.ballek@hospital-bn.cz 
web: www.hospital-bn.cz

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.