Thomayerova nemocnice má od 1. listopadu 2018 čtyři nové kliniky!

02.11.2018

1. listopadu 2018 došlo v Thomayerově nemocnici k významné události. Za účasti děkana 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. MUDr. Petra Widimského, DrSc. a ředitele Thomayerovy nemocnice doc. MUDr. Zdeňka Beneše, CSc. byla nově otevřena tato pracoviště:

  • Interní klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice
  • Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice
  • Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice
  • Ústav patologie a molekulární medicíny 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice.

Děkan fakulty prof. Widimský a ředitel nemocnice doc. Beneš předali slavnostně všem novým vedoucím klinik pověřovací listiny. Tímto aktem se ještě více posílila výuková základna v Thomayerově nemocnici, která má zde již dlouholetou tradici.

Na fotografiích:

  • Děkan 3. LF UK prof. Widimský předává pověřovací listinu nově jmenovaným přednostům.
  • Slavnostního předání se zúčastnili (zleva) Mgr. Luboš Vaněk, náměstek pro ekonomiku a personální práci TN, MUDr. Petr Čech, náměstek pro léčebnou péči TN, prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., děkan 3. LF UK, MUDr. Jolana Marková, FEAN, přednostka Neurologické kliniky 3. LF UK a TN, doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel TN, doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., přednosta Urologické kliniky 3. LF UK a TN, doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., přednosta Interní kliniky 3. LF UK a TN, MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D., přednosta Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN.
 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.