Strategická investice do nového urgentního příjmu v Thomayerově nemocnici za 835 milionů dostala od ministerstva zelenou

12.06.2020

Thomayerova nemocnice získala od Ministerstva zdravotnictví registraci pro výstavbu nového centrálního urgentního příjmu. Cílem strategické investice ve výši 835 milionů korun je především zajištění nepřetržité specializované urgentní péče a zabezpečení krizové připravenosti na mimořádné události s hromadným postižením pacientů. Jedná se celkově již o čtvrtou registrovanou strategickou investici. Dalšími registrovanými strategickými investicemi jsou IKEM, FN Hradec Králové a FN Plzeň.

„Thomayerova nemocnice patří mezi významná zdravotnická zařízení v České republice. Poskytuje kompletní lékařskou a ošetřovatelskou péči, a to nejen pro obyvatele Prahy, ale i pro pacienty ze Středočeského kraje. Nemocnice má významnou plicní kliniku, kam se jezdí léčit lidé z celé republiky. Je proto nesmírně důležité, aby byla schopna poskytovat akutní péči 24 hodin 7 dní v týdnu. Nový moderně koncipovaný pavilon umožní urychlené převzetí pacientů od záchranné služby bez ohledu na charakter zdravotních obtíží a okamžitou diagnostiku a zahájení léčby multioborovým týmem,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nemocnice v současnosti zaostává hlavně strukturou rozmístění jednotlivých provozů, které jsou včleněny do areálu, který nebyl původně určen pro zdravotnický provoz. Původní koncepce vycházející z pavilonového uspořádání klade velké nároky jak na pacienty, tak na zaměstnance nemocnice a má negativní vliv na ekonomiku řady provozů.

Navrhované umístění centrálního urgentního příjmu proto umožní v rámci jednoho komplexu poskytnout pacientům s akutním život ohrožujícím onemocněním urychlenou a komplexní diagnostiku s následnou terapií, a to vše bez časových ztrát. Budova bude kapacitně i technologicky dobře vybavena pro nárazový příjem většího počtu pacientů, a to včetně provedení dekontaminace pro případ zasažení chemickými nebo biologickými látkami.

Umístění urgentního příjmu a navazujících oborů v novém pavilonu nemocnice bude v souladu s moderními trendy v medicíně. Vzhledem k tomu, že je v areálu Thomayerovy nemocnice vybudován heliport, bude možné přebírat také kriticky nemocné pacienty transportované pomocí letecké záchranné služby.

Na realizaci investice jsou plánovány celkové finanční prostředky ve výši 835 milionu korun, z toho 584,5 milionů korun bude financováno ze státního rozpočtu a 250,5 milionů korun jde z vlastních zdrojů Thomayerovy nemocnice. Stavba je plánovaná v letech 2022–2025.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Vaše TN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.