Projekt „Šetři své plíce“ stále pokračuje, a to i v roce 2022! Jaké školy se zapojily?

18.01.2022

Projekt „ŠETŘI SVÉ PLÍCE“ je preventivní program Pneumologické kliniky 1. LF UK ve FTN, který je určen pro děti ze čtvrtých a pátých tříd základních škol. Jedná se o pilotní projekt v rámci Centra pro závislé na tabáku ve spolupráci s dětským psychologem, který je zaměřen na prevenci proti kouření, a to zábavnou formou – se zaměřením na cílovou skupinu dětí ve věku 9 až 10 let. Při určení této věkové hranice se vycházelo z faktu, že průměrný věk dítěte, které si zapálí svou první cigaretu, je v ČR kolem 10 let, v Praze bohužel i mnohdy méně. I přes všechna protikoronavirová opatření a různá omezení, kvůli kterým se mnohdy nemohlo přednášet na všech školách, které měly zájem se zapojit do projektu, bylo k dnešnímu dni proškoleno přes 418 dětí.

V roce 2022 projekt dál pokračuje a postupně se do něj zapojují další základní školy. Ve školním roce (2021/2022) bylo pro projekt výzvou nejen program dále vylepšovat i s ohledem na zpětnou vazbu a zkušenosti od dětí, ale i dodržet všechna hygienická a protiepidemiologická opatření. Ne vždy to bylo jednoduché, ale i tak se podařilo oslovit tímto projektem nespočet základních škol (viz níže).

Seznam zapojených škol:
ZŠ MIROŠOVICE 35 žáků
ZŠ ŘÍČANY 62 žáků
ZŠ T.G.M. MNICHOVICE 80 žáků
ZŠ PLAMÍNKOVA 22 žáků
ZŠ ŘÍČANY 63 žáků
ZŠ NEDVĚDOVO NÁMĚSTÍ  62 žáků
ZŠ PLANINA 79 žáků
a další

Více informací o projektu „Šetří své plíce“

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.