Přední čeští pneumologové a pneumochirurgové na kongresu v Emauzích

03.07.2019

Pod záštitou České pneumologické a ftizeologické spol. (ČLS JEP), Pneumologické kliniky 1. LF UK a TN a Oddělení hrudní chirurgie TN se v červnu konalo již tradiční XXIV. setkání pneumologů a zároveň také VIII. setkání pneumologů a pneumochirurgů v Emauzském klášteře. Cílem kongresu byla výměna nových poznatků a praxe mezi odborníky na léčbu např. tuberkulózy nebo bronchogenního karcinomu či novinky v oblasti pneumologie a intenzivní péče atd. Kongres zahájil doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel TN. Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky TN a doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D., primář Oddělení hrudní chirurgie TN se ujali předsednictví kongresu.

„Chtěl bych velice poděkovat paní profesorce Vašákové za vynikající organizaci kongresu a vůbec všem, kteří se spolupodíleli na této akci, která měla pro všechny přítomné určitě veliký odborný přínos“, řekl ředitel TN Zdeněk Beneš.

Kongres byl rozdělen do pěti tématických bloků a zúčastnilo se ho několik desítek odborníků z ČR a Slovenska. Startovacím tématem přednášek byla tuberkulóza a bronchogenní karcinom. O tom jak porazit tuberkulózu hovořil doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc., primář I. odd. pneumologie a ftizeologie za SPFS ze Slovenska. O screeningu karcinomu plic přednášela např. prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., přednostka plicní kliniky z TN a řada dalších lékařů. Novinky v pneumologii představili MUDr. Markéta Černovská a MUDr. Libor Havel z Thomayerovy nemocnice a dalším tématem byla přednáška např. o protonové radioterapii v léčbě nemalobuněčných nádorů plic, o které hovořila řada specialistů na tuto oblast.

V další části kongresu byly představeny novinky v oblasti primární ciliární dyskineze či použití high-flow oxygenu terapie u pacientů s respiračním selháním v průběhu chřipkové epidemie. O transplantaci plic u pacientky se skoliózou s nutností resekce sterna přednášel mj. také prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D., přednosta III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Léčba hrudní drenáží na Klinice pneumologie v Nemocnici Na Bulovce byla též tématem konference v Emauzích a diskutoval o ní MUDr. Ladislav Lacina. V posledním bloku bylo hned několik témat, která se týkala pneumochirurgie a intervenční pneumologie.

Hlavními partnery kongresu byly Berlin-Chemie (Menarini), Boehringer Ingelheim, Novartis, CSL Behring a spol. Chiesi a další. Mediálním partnerem akce bylo Nakladatelství a vydavatelství GEUM – Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL.

Vedení TN chce ještě jednou poděkovat organizátorům za hladký průběh kongresu a jeho realizaci. Poděkování patří také všem partnerům akce a také programovému výboru kongresu.

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.