Nová audiokomora pomůže dětem se sluchovým postižením díky Nadaci ČEZ

20.12.2018

Thomayerova nemocnice, Odd. ORL dostalo novou tzv. audiokomoru, a to díky finanční pomoci Nadace ČEZ. Ta podpořila realizaci projektu „Zdravé dětské uši“ a poskytla TN příspěvek ve výši 853 tisíc korun na vybavení otoneurologické a audiologické laboratoře, která umožňuje vyšetření sluchově postižených dětí, a to už od novorozeneckého věku až po starší děti s postižením sluchového a vestibulárního aparátu.

Příspěvek Nadace ČEZ byl určen na pořízení audiokomory neboli audiologické komory pro vyšetření sluchu i u dětských pacientů na vozíčku, stabilometru, důležitého přístroje pro zjišťování otoakustických emisí, který dosud TN neměla k dispozici. Součástí nového přístrojového vybavení Odd. ORL je i zcela nový software. Kromě technického vybavení došlo také na stavební úpravy audiokomory, která prošla kompletní náročnou rekonstrukcí. Ta musela splnit velmi přísné podmínky a parametry na odhlučnění místnosti atd.

„Za Thomayerovu nemocnici bych chtěl velice poděkovat Nadaci ČEZ za její finanční příspěvek na pořízení a vybavení naší nové audiokomory. Velice si vážím této podpory, která je pro nás důležitá i ve vztahu k našim pacientům,“ řekl ředitel TN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Nová laboratoř přispěje ke zkvalitnění vyšetření při poruchách sluchu a získání podrobnějších informací před samotným operačním řešením u dětí od novorozeneckého věku, které trpí postižením sluchového a vestibulárního aparátu. U nich je včasné zahájení léčby pro jejich budoucí vývoj naprosto stěžejní. Za TN se převzetí nové audiokomory zúčastnila Mgr. Jaroslava Mrkvičková, náměstkyně pro nelékařská zdrav. povolání dále MUDr. Petr Čech, náměstek pro léčebnou péči a také MUDr. Jan Paska, primář Odd. ORL společně s vrchní sestrou paní Jitkou Gregorovou. Nadaci ČEZ zastupovala Marie Jelínková, projektová koordinátorka.

Vedení Thomayerovy nemocnice ještě jednou velice děkuje zástupcům Nadace ČEZ za jejich finanční podporu a vynikající spolupráci.

Mgr. et Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.