Napsali o nás: Velký učitel velkých žáků, Lidové noviny

26.11.2018

Josef Thomayer, klíčová osobnost české moderní medicíny, prosazoval i celostní přístup k pacientům

Jeho literární talent se poprvé projevil během studií na plzeňském gymnáziu, v dobrém jej nejspíš ovlivnil a nasměroval i celoživotní přítel Emil Frída. A byl to právě muž, který ve své literární tvorbě používal pseudonym R. E. Jamot, kdo pro Frídu vymyslel jeho umělecké jméno, pod kterým ho dodnes všichni znají: Jaroslav Vrchlický. Muž, jenž během vysokoškolských studií v Praze pronikl do literárního a uměleckého prostředí a seznámil se i s Janem Nerudou a Vítězslavem Hálkem. Do jejich časopisu Lumír rovněž přispíval. Mohlo by se zdát, že se v dnešním dílu věnujeme nějakému pozapomenutému literátovi, jenže stačí přečíst jeho pseudonym R. E. Jamot pozpátku a objeví se Josef Thomayer (1853 až 1927), vynikající lékař a důležitá postava naší moderní medicíny.

Syn panského zahradníka z chodského Trhanova byl ale opravdu literárně nadaný a přispíval nejen do Lumíra, Světozoru, Květů či Národních listů. Své realistické črty vydal roku 1880 ve sbírce Příroda a lidé, již navíc doplnil vlastními kresbami z okolí Trhanova. V kavárně Union také strávil nejedno plodné odpoledne v diskusích s dalšími literáty, například s Josefem Václavem Sládkem, Zikmundem Wintrem, Svatoplukem Čechem nebo Aloisem Jiráskem. Vypráví se dokonce, že Thomayer jakožto hrdý Chod přemluvil Jiráska k napsání Psohlavců.

Je v něm jiskra geniality

Jeho stopa ve vývoji tuzemské medicíny je ale mnohem hlubší a důležitější. Thomayer rozvíjel veškeré obory interní medicíny a nové zakládal, třeba obor neurologie, k němuž přičichl na stáži v Paříži u slavného Jeana Martina Charcota. Rychle tak stoupal na lékařském kariérním žebříčku: studium medicíny dokončil roku 1876, už ve třiceti letech (1883) byl jmenován docentem a o pouhé tři roky později profesorem a přednostou polikliniky. V roce 1902 se stal přednostou pražské II. lékařské kliniky, kde působil až do roku 1921, kdy se rozhodl pro odchod na odpočinek.

Vytvořil českou internistickou školu, z mnoha jeho žáků vyrostli rovněž slavní a vynikající lékaři. Jak píše Josef Vinař, profesor dějin lékařství, byl to „velký učitel velkých žáků“. Psychiatr Vladimír Vondráček o něm zase napsal: „Byl nejvýraznější a nejrázovitější postavou českého lékařství na přelomu a v prvních dvou dekádách 20. století. Přednášel a vykládal lapidárně, mnohdy ironicky, takže strhoval posluchačovu pozornost. Některé jeho výroky, jednou slyšené, zůstávaly v paměti jako slogan. Dbal na dobrou češtinu a správné užívání slov.“

Thomayer byl literárně aktivní i ve svém hlavním životním oboru: založil odborný časopis Sborník lékařský a napsal ceněnou praktickou příručku Úvod do drobné lékařské praxe. Jeho vrcholným dílem byla původně sedmisetstránková publikace Pathologie a therapie nemocí vnitřních – Nauka o chorobách a léčení, kterou později dále rozšířil a přepracoval, až z ní vytvořil tehdy nejčtenější odbornou knihu vnitřního lékařství (jen za jeho života vyšla čtyřikrát).

Právě vnitřnímu lékařství, interně, se Thomayer věnoval celý život. Prošel snad všechny jeho podobory a zaměřil se zejména na problematiku chorob ledvin, srdce a nervů. Thomayer zdůrazňoval nutnost včasné a důkladné diagnózy a sám byl vynikajícím diagnostikem – jeho kolegové jej nazývali „mistrem poklepu a poslechu“. Jeden z jeho žáků, Ladislav Syllaba, později osobní lékař prezidenta Masaryka, o něm prohlásil: „Je v něm jiskra geniality.“

Bolest nemusí být jen tělesná

Thomayera při určování diagnózy vedly nejen rozsáhlé vědomosti, ale také znalost lidí – a intuice. Nebyl jen významný vědec, teoretik a pedagog, ale také respektovaný praktik, jak by se dnes řeklo, lékař s holistickým přístupem, psychosomatik. Razil myšlenku, že pacienta je třeba vidět „vcelku“. Upozorňoval na provázanost stavu organismu s jeho psychikou. Vyhýbal se záplavě moderních preparátů, někdy léčil jen dobrou radou.

Pedagog pověstný svou přísností byl ve vztahu k pacientům velmi laskavý. Chudým pacientům slevoval nebo od nich žádné peníze nebral. „Lidový původ vtiskl jeho osobnosti jako trvalý rys výrazné demokratické přesvědčení, kterým se odlišoval od řady lékařů své doby,“ napsal o něm lékař (a rovněž Chod) Miloslav Matoušek. Pro chudé v rodném Trhanově nechal postavit chorobinec a chudobinec a každý rok na něj finančně přispíval. I když se Thomayer rozhodl primárně pro lékařské povolání, celý život si nacházel čas na psaní. Například své postřehy z cest do Paříže, Londýna, Berlína i Alžíru vydal v roce 1920 pod názvem Dojmy pocestné. Jeho knih bylo ale mnohem více, tolik, že vydaly na souborné vydání Sebraných spisů Josefa Thomayera (1919–1925).

Jméno vyslovované s uznáním

Stará přátelství s literáty udržoval až do své smrti 18. října 1927. Thomayerova první praxe se odehrála na chirurgickém oddělení, později ale chirurgické zákroky pacientům rozmlouval a sám také žádný nikdy nepodstoupil, ani ten, který by si žádala jeho vážná nemoc. Zemřel na rakovinu konečníku. Pohřben je v Trhanově, jako starý mládenec odkázal svůj majetek Ústřední matici školské.

Jeho žáci Josef Pelnář a Ladislav Syllaba o něm napsali: „Sebevědomě může hledět na své dosavadní životní dílo. Jeho jméno je vyslovováno v krásném písemnictví s uznáním a ve vědeckém rozvoji znamená a bude vždy znamenat buditelství, pokrok, úsilí, samostatnost a svéráznost české kultury. Ve vnitřním lékařství není oboru, který by nebyl obsáhnut jeho duchem a v němž by nezasvítila jiskra jeho důmyslu. Všechny jeho práce vyznačuje bystrý klinický postřeh, původní pojetí, mistrná forma. Jeho myšlenkám a poznatkům se dostalo čestného ocenění i v literatuře. Jako učitel je každému svému žáku nezapomenutelný.“ V roce 1954 byla na jeho počet pojmenována Fakultní Thomayerova nemocnice, která vznikla přestavbou bývalých Masarykových domovů. Název připomínající prvního prezidenta Československa nebyl pro komunistickou vládu země žádoucí.

Zdroj: Lidové noviny
Datum vydání: 26. 11. 2018
Autor: Eva Bobůrková


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.