Napsali o nás: Rozhovor s přední českou pneumoložkou prof. Vašákovou o aktuální situaci ve zdravotnictví a boji proti koronaviru (novinky.cz)

19.10.2020

Patří mezi přední odbornice na léčbu plicních onemocnění a nyní stojí v první linii v boji s koronavirovou infekcí. Přestože nápor na zdravotníky je v současné době obrovský, prof. Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti a přednostka Pneumologické kliniky I. LF UK a TN v Praze, si na Novinky.cz a Právo udělala čas a popsala své zkušenosti s bojem proti koronaviru i důvody, proč věří, že selhání našeho zdravotnického systému nehrozí. 

Přední pneumoložka Vašáková: Proč věřím, že náš zdravotnický systém neselže

Jaký je současný stav nemocných s covidem-19 ve vaší nemocnici?
Počty hospitalizovaných jsou i u nás na vzestupu. V Thomayerově nemocnici tak v současné době máme přes 70 nemocných s covidem-19. Leží nejen na akutních a JIP lůžkách Pneumologické kliniky, ale svá lůžka poskytla i oddělení geriatrie, hrudní chirurgie a nyní nově otevírá covid lůžka i revmatologie. Celkem tedy již máme v naší nemocnici 100 lůžek pro covid pacienty. Suspektní pacienti leží na Interní klinice a na oddělení infekčních nemocí. Nejtěžší pacienti jsou na ARO. Na péči o nemocné se podílejí lékaři všech odborností, kteří své postupy konzultují s pneumology. Ti pak zajišťují péči na odděleních intenzivní péče s covid pacienty.

Jedná se především o starší ročníky?
Ne, je to v podstatě mix věkových skupin. Nejmladšímu je 23 let. Ne vždy se přitom jedná o chronicky nemocné či obézní a jinak nemocné lidi. Jsou mezi nimi i ti, které lze považovat za reprezentativní vzorek normální „zdravé“ populace.

Čím si to vysvětlujete?
Především tím, že stále ještě nejsou zcela rozklíčované všechny rizikové faktory. Zřejmě zde sehrává roli i genetické vybavení, tedy to, jak imunologicky dokážeme zasáhnout proti nové hrozbě pro náš organismus a jak umíme rozvinout účinnou adaptivní imunitu a eliminovat virus. Například máme zkušenost, že lidé, kteří mají ztrátu čichu, většinou skončí velmi dobře, protože mají tendenci eliminovat virus v horních cestách dýchacích. Nejhůře jsou na tom ti, u kterých dochází ve velmi krátké době k přechodu od prvotních příznaků k těžkému stavu.

Jak dlouho jsou u vás nemocní s covidem hospitalizováni?
Mladí lidé bez komplikací, u nichž je případně podán remdesivir a nemají problémy s okysličením krve, odcházejí po pěti dnech do domácí péče. U lidí, kteří mají rozsáhlý nález a dlouhodobě u nich přetrvává porucha okysličení, je pak hospitalizace delší.Nejdéle u nás zůstávají nemocní, kteří mají komplikovaný průběh a kombinaci různých diagnóz. Snažíme se, aby u nás byli nemocní hospitalizovaní jen po dobu, kdy je to potřeba, a zbytečně tak nezabírali místo pro další lidi. To bohužel stále není vždy zcela proveditelné, protože někteří nesoběstační nemocní nemají doma nikoho, kdo by se o ně postaral, a je velmi obtížné je umístit na nějaká sociální lůžka či lůžka s následnou ošetřovatelskou péčí. 

Došlo už u vás v nemocnici k omezení péče?
Částečně ano. Je to jednak dáno tím, že lidé s ostatními diagnózami chodí obecně méně v této době k lékařům i na vyšetření, a pak samozřejmě uzpůsobením péče o covid nemocné. Nicméně stále ještě kdokoliv k nám do nemocnice přijde, s jakoukoliv diagnózou, tak mu péče bude poskytnuta, a to včetně potřebné hospitalizace.

Hrozí nám selhání zdravotnického systému?
Věřím, že ne. Naší výhodou je, že jako zdravotníci sice nejsme zvyklí dělat medicínu spjatou s katastrofami, ale jsme ochotni pro tu medicínu ledasco obětovat a udělat navíc. Nadto zde máme stále velmi dobrý funkční systém, kde dobře funguje organizace a spolupráce mezi zdravotníky v jedné nemocnici, ale i mezi dalšími nemocnicemi. Za což musíme být také vděčni. Podmínky v současné době sice nejsou příznivé, ale není třetí světová válka ani žádná jiná skutečná katastrofa doprovázená ohromným neštěstím a násilím. Měli bychom si také uvědomit, že jako světová populace nemáme automaticky nárok na bezproblémový život s nekonečným množstvím šťastných dnů, jsou bohužel i takové situace, kdy se musíme vyrovnávat s neznámými věcmi i hrozbami.

VÍCE v rozhovoru novinky.cz

Zdroj: novinky.cz
Datum vydání: 18. 10. 2020
Autor: Dana Sokolová

Vaše TN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.