Napsali o nás: Rozhovor s doc. Büchlerem o očkování proti covid-19 u onkologických pacientů (Medical Tribune)

13.01.2021

O očkování proti nemoci covid-19 u onkologických pacientů poskytl rozhovor doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) pro odborný časopis Medical Tribune. Za Českou onkologickou společnost (ČOS) ČLS JEP doc. Büchler předložil jednu z prvních tuzemských odborných doporučení pro očkování proti covid-19, která vycházejí především z obecných zásad pro podání inaktivovaných vakcín a zohledňují také vyšší výskyt rizikových faktorů pro těžký průběh virového onemocnění SARS-CoV-2 v onkologické populaci.

„Ač jsou pacienti se zhoubnými nádory obecně považováni za imunokompromitované, u drtivé většiny z nich se potíže týkají především imunity bakteriální. Není důvod jim vakcinaci proti COVID-19 upírat nebo se jí obávat. Naopak by měli být zařazeni do prioritních skupin, jako je tomu i jinde ve světě,“ říká doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a FTN.

Jsou onkologičtí pacienti, popřípadě ve které fázi své léčby, náchylnější k infekci SARS-CoV-2, potažmo k vážnějšímu průběhu COVID-19?

Onemocnění COVID-19 je stále poměrně novou záležitostí a doposud nemáme dostatečně rozsáhlé a kvalitní informace. Podle provedených studií a průzkumů lze považovat za prokázané, že nejrizikovější skupinu představují pacienti s hematologickými malignitami. U mnoha z nich jak nemoc samotná, tak léčba oslabují protivirovou imunitu, tudíž je u nich průběh COVID-19 závažnější.

Solidní nádory nejsou jasně prokázaným rizikovým faktorem. Avšak existují rizikové faktory pro těžký průběh COVID-19, které se u onkologicky nemocných vyskytují více než v běžné populaci – kouření, vyšší věk a mužské pohlaví. Takže celkově lze říci, že pacienti s nádorovými onemocněními rizikovou skupinou jsou. K tomu jsou potřeba vzít v úvahu časté návštěvy nemocnice a riziko, že kvůli nákaze novým typem koronaviru nebo karanténě bude podávání protinádorové léčby odloženo.

Může probíhající virové onemocnění SARS-CoV-2 zhoršit některé nežádoucí účinky protinádorové léčby?

O tom zatím nemáme dostatek údajů. Je ale možné konstatovat, že pacienti léčení chemoterapií mají vyšší riziko bakteriálních infekcí, a právě bakteriální infekce – obvykle plicní – často komplikují COVID-19 a jsou přímou příčinou úmrtí. V tomto případě se tedy rizika mohou potencovat.

Jaká data z klinického testování vakcín proti COVID-19 jsou u pacientů se zhoubnými nádory již dostupná?

Žádná data o účinnosti a bezpečnosti vakcín specificky u onkologických pacientů bohužel ještě k dispozici nejsou. V lednu 2021 vyšly první výsledky studie SOAP, která sledovala imunitní odpověď na COVID-19 u onkologicky nemocných a jejíž hlavní autorkou je Sheeba Irshad z Londýna. Do studie bylo zařazeno 76 osob s nádory, z nichž 41 prodělalo COVID-19. Jejich imunitní odpovědi – tedy hladiny protilátek, flowcytometrický a cytokinový profil – autoři srovnávali s již publikovaným souborem 63 velice podrobně imunologicky vyšetřených jedinců bez malignit ze studie COVID-IP. Ukázalo se, že u pacientů se solidními nádory byla pozorována dobrá imunitní odpověď s časnou sérokonverzí a obnovením imunitní rovnováhy, přičemž tyto parametry byly srovnatelné s populací nemocných s COVID-19 a bez onkologického onemocnění. Tyto výsledky naznačují, že onkologičtí pacienti budou dobře reagovat i na očkování a budou jím chráněni.

Jsou k dispozici nějaká doporučení pro volbu konkrétního typu vakcíny, popřípadě úpravu očkovacího režimu?

Úpravu očkovacího režimu nelze doporučit. Žádná z vakcín neobsahuje virus schopný pomnožení v organismu, ani u pacientů s imunodeficitem. Z hlediska bezpečnosti bych ale byl u onkologických pacientů opatrný s očkovacími látkami na bázi adenoviru. S tímto typem vakcín jsou v onkologii jisté experimentální zkušenosti mimo COVID-19 a zdá se, že mohou způsobit dočasné projevy hepatotoxicity. Játra jsou u řady typů onkologické léčby kritickým orgánem a nemusí být dobré je ještě více zatěžovat. To je můj osobní názor, publikovaná data pro očkování proti COVID-19 u lidí s malignitami zatím chybí u všech dostupných vakcín.

Z čeho jste při tvorbě doporučení ČOS ČLS JEP pro očkování proti COVID-19 u pacientů s nádorovými onemocněními vycházeli?

Vycházeli jsme hlavně z obecných zásad očkování inaktivovanými vakcínami. Dále jsme vzali v úvahu údaje o vyšším zastoupení rizikových faktorů pro závažný průběh COVID-19 v onkologické populaci. Ač jsou pacienti s nádory obecně považováni za imunokompromitované, u drtivé většiny z nich se potíže týkají především imunity bakteriální a není důvod jim vakcinaci proti COVID-19 upírat nebo se jí obávat. Naopak by měli být zařazeni do prioritních skupin, jako je tomu i jinde ve světě.

VÍCE v článku Medical Tribune

Zdroj: Medical Tribune
Datum vydání: 11. 1. 2021
Autor: jat

Vaše FTN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.