Napsali o nás: Komentář doc. Rusiny - Odborníci připravují jednotná doporučení pro Alzheimerovu chorobu, mají zajistit doprovázení rodiny během celé nemoci (Zdravotnický deník)

17.02.2022

Poslední dva roky žijeme covidem-19. Zatímco ale pandemie této infekční nemoci pomalu opadá, pandemie civilizačních chorob bude v dalších letech a desetiletích narůstat. Platí to i o demencích a Alzheimerově chorobě, které zřejmě bude v České republice v roce 2050 mít až 290 tisíc lidí. Zajistit pacientům kvalitní a včasnou péči má za cíl Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc, který byl schválen na jaře loňského roku. Ten by se měl zasadit o to, abychom měli po celé republice dostupnou péči, a zároveň by v jeho rámci měly vzniknout doporučené postupy, díky nimž by měla být zajištěna péče o pacienta i jeho rodinu po celou dobu onemocnění.

„Demence jsou velkou zátěží pro pacienty, rodiny, blízké i systém zdravotní péče. Jde o věkově vázaná onemocnění, a tím, jak přibývá seniorské populace, bude přibývat i případů demence,“ uvádí přednosta Neurologické kliniky 3. LF UK a FTN doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Ve věku 65 – 69 let se přitom demence objevují u 1,3 procenta populace, ve věku 80 – 84 let už je to ale 12,1 procenta a u devadesátníků dokonce 40,8 procenta. Zatímco v roce 2010 jsme tak v Česku měli 140 tisíc lidí s demencí (v 60 procentech šlo o Alzheimerovu chorobu), v roce 2050 lze očekávat 290 tisíc pacientů s demencí.

Současné počty pacientů v Česku ale bohužel můžeme jen odhadovat. Jedním z problémů je bagatelizace, kdy se nemocní i jejich rodiny mylně domnívají, že poruchy paměti a lehká zmatenost jsou běžnou součástí stárnutí. „My jsme pak překvapeni, v jak pozdním stadiu demencí jsou pacienti odesíláni do našich specializovaných poraden. Čím dříve s léčbou začínáme, tím lepší je přitom terapeutické ovlivnění. Je tu tedy prostor pro zkvalitnění péče tím, že budeme zvyšovat povědomí o těchto onemocněních, a to i tak, že vytvoříme jasná, strukturovaná doporučení,“ načrtává Robert Rusina.

VÍCE v článku

Zdroj: Zdravotnický deník
Datum vydání: 16. 2. 2022
Autor: Michaela Koubová

Vaše FTN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.