Napsali o nás: Autorizovaný rozhovor s ředitelem TN Zdeňkem Benešem o aktuální situaci v nemocnici v souvislosti s COVID-19 (Deník N)

02.04.2020

O aktuální situaci v TN v souvislosti s novým typem koronaviru – COVID-19 poskytl ucelený rozhovor ředitel nemocnice doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. pro server Deník N. Vzhledem k tomu, že si autorka článku (Thomayerova nemocnice nechce říct, jak se mohly nakazit sestry. Vaše otázky mě urážejí, vzkázal ředitel, Deník N, 2. 4. 2020) celý tento rozhovor záměrně upravila tak, aby vyhovoval především jejímu zadání, a to bez respektování objektivních faktů ze strany TN, které jí byly poskytnuty, rozhodli jsme se zveřejnit originál rozhovoru v plném jeho znění, a to bez jakýchkoliv úprav. Nyní má veřejnost možnost udělat si sama obrázek o tom, jak pracují některá média s informacemi a porovnat si plné znění rozhovoru s tím, co a jak nakonec použila autorka článku.


PLNÉ ZNĚNÍ ROZHOVORU:

1. Z Thomayerovy nemocnice poslední dobou nechodí příliš pozitivní zprávy. Nejprve rozšíření nákazy mezi pracovníky LDN, pak zpráva o úmrtí nakažené sestry. Je to podle vás souhra náhod nebo signál, že tato nemocnice má v boji se s koronavirem problém?

K tomu je potřeba uvést jednu zásadní věc. V ČR máme epidemii nového typu koronaviru, která bohužel nejvíce zasahuje do zdravotnictví a jsou to právě nemocnice a jejich personál, který s touto nákazou přichází denně do styku a jsou tzv. v první linii.  Naši lékaři a zdravotní sestřičky dělají všechno pro to, aby poskytli pacientům maximální možnou péči a kvalitní léčbu, a to i přes veškeré komplikace,  které jsou spojeny s COVID-19. Je potřeba si uvědomit, že Thomayerova nemocnice má jednu z největších spádových oblastí v Praze, která zahrnuje spíše starší populaci a jsou to právě často senioři, kteří jsou dlouhodobě hospitalizovaní na našem oddělení následné péče. Bohužel tito pacienti jsou velice chronicky nemocní lidé a jakákoliv vedlejší virová nákaza, jim způsobuje zdravotní potíže. Co do počtu lůžek na tomto oddělení, patříme k největším zdravotnickým zařízením s touto odborností a personál zde vykonává velmi náročnou ošetřovatelskou práci. Do jisté míry supluje i „rodinné zázemí“ pro starší pacienty. Proto je za běžného provozu personál v úzkém kontaktu i mezi sebou. Toto je však běžná praxe ve všech zařízeních takového typu.

Situaci na našem oddělení následné péče velice pozorně sledujeme a každý den vyhodnocujeme aktuální stav. Všichni tamní zaměstnanci jsou řádně proškoleni a používají zdravotní pomůcky s nejvyšší možnou ochranou tak, aby neohrozili sebe a své pacienty. Dále také odmítáme jakékoliv spojení mezi situací na tomto oddělení a náhlým úmrtním zdravotní sestřičky u sebe doma, která pracovala na plicním oddělení. Tyto dvě skutečnosti nelze spojovat! V době, kdy došlo k rozšíření nákazy mezi zaměstnance uvedeného oddělení, dodržovala se zcela standardní hygienická opatření, která jsou běžně nastavena k předcházení vzniku nemocničních nákaz. Na oddělení následné péče probíhají pravidelné kontroly, a to jak ze strany hygieniků, tak i ze strany vedoucích pracovníků, kteří dohlížejí na dodržování kvality péče. O rozšíření viru na tomto oddělení lze jen spekulovat, protože dosud nebyl jednoznačně prokázán zdroj jeho rozšíření.

2. Kolik má nemocnice v tuto chvíli ochranných respirátorů FFP3?

Ochranných zdravotních pomůcek máme relativně zatím potřebné množství, ale vše je závislé na dodávkách z Min. zdravotnictví, které nám pravidelně docházejí, a to zvláště u respirátorů typu FFP3 bez ventilů. Vlastních jednorázových roušek máme dostatečnou zásobu, která nám vydrží určitou dobu. Jejich spotřeba se však neustále zvyšuje a jsme závislí na jejich průběžném zásobování.

3. V jakých ochranných pomůckách ošetřují lékaři a sestry pacienty, kteří mají podezření na Covid?

V těchto případech používá náš zdravotnický personál ochranné pomůcky s nejvyšší možnou ochranou. Jedná se především o respirátory minimálně typu FFP2 nebo FFP3 při vzniku aerosolu. To samé platí také i u ostatních zdravotních pomůcek jako jsou dvojité rukavice, ochranný overal – TYVEC, brýle nebo celoobličejový štít či gumové holiny atd.

4. V jakých ochranných pomůckách ošetřují prokazatelně nemocné?

U prokazatelně nemocných používáme zásadně ty ochranné pomůcky, které mají nejvyšší možnou ochranu. Jedná se o respirátory typu FFP2, ochranné zesílené pláště, brýle či štíty, dvojité rukavice, návleky na boty a empír. Při provádění procedur generujících aerosol používají zdravotníci respirátor FFP3, celoobličejový štít, opět dvojité rukavice a ochranný overal – TYVEC.

5. V jakých ochranných prostředích ošetřují například pacienty s Covid na oddělení LDN?

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozitivní pacienty, tak ošetřující personál striktně používá pouze ty ochranné zdravotní pomůcky, které mají nejvyšší ochranu. Jedná se o respirátory FFP3, štít nebo brýle, empír a dvojité rukavice, gumové holiny atd.

6. Podle našich informací mají některá oddělení (například ambulance chirurgie) pouze látkové roušky. Tyto roušky jim dává nemocnice nebo si je nosí lékaři a sestry sami z domova? Proč nemají k dispozici jednorázové roušky?

Všichni zaměstnanci nemocnice mají standardně k dispozici jednorázové roušky nebo respirátory typu FFP2. V pravidelných intervalech je jimi zásobované každé pracoviště. Samozřejmě tyto jednorázové roušky používají jen ti zdravotníci nebo administrativní pracovníci, kteří nepracují na rizikových pracovištích a tudíž nepřicházejí do styku s infekčními pacienty. Na rizikových odděleních používáme především respirátory s nejvyšší ochrannou. V případě, že někdo používá i bavlněné roušky, tak je to pouze v těch místech, kde tyto roušky mohou být používány. Musím říci, že v poslední době dostáváme od různých dobrovolníků velké množství těchto bavlněných roušek, které jsou postupně distribuovány na jednotlivá pracoviště anebo těm, kteří o ně mají zájem.

7. Jak došlo k nákaze sester, které ošetřovaly taxikáře s těžkou formou Covid?

Vzhledem k aktuální situaci a pietě i s ohledem na rodinu zemřelé sestřičky, nebudeme se k této věci dále vyjadřovat.

8. Měli zdravotníci, kteří se následně nakazili, při kontaktu s pacienty veškeré ochranné pomůcky nebo pracovali bez nich či jen s částečnou ochranou?

Zde je nutné uvést, že sestry i lékař na JIP se dle svého nejlepšího vědomí, chránili dostupnými standardními ochrannými pomůckami,  která jsou používána u pacienta při podezření na infekční onemocnění. Vzhledem k vypjaté situaci spojené s bojem o život pacienta, který byl v té chvíli pozitivní, mohlo k infekci dojít i navzdory k ochranným pomůckám. Nicméně nikoli svévolným porušením pravidel bezpečnosti práce s infekčním pacientem.

9. Jdou zdravotníci z nemocnice, kteří přijdou do kontaktu s prokazatelně nakaženými pacienty, do karantény nebo pracují dál?

Všichni zaměstnanci jdou automaticky do domácí karantény a v případě, že nemají žádné klinické příznaky, řídíme se Mimořádným opatřením Min. zdravotnictví ze dne 20. března.


UPRAVENÝ ROZHOVOR V DENÍKU N:

Thomayerova nemocnice nechce říct, jak se mohly nakazit sestry. Vaše otázky mě urážejí, vzkázal ředitel

Rozšíření nákazy mezi zdravotníky i seniory v léčebně dlouhodobě nemocných. Úmrtí zdravotní sestry, která pečovala o pacienta s koronavirem. Z pražské Thomayerovy nemocnice v poslední době nepřichází pozitivní zprávy. Některé otázky přitom zůstávají nezodpovězené – není například jasné, co měly sestry na sobě, když infikovaného pacienta ošetřovaly. A stejně tak se neví, jak jsou zdravotníci chráněni teď. Nemocnice dnes uvedla, že v tamní LDN onemocnělo dalších pět sester a jedenáct seniorů.

Kolik má nemocnice respirátorů a v jakých ochranných pomůckách ošetřují zdravotníci pacienty s koronavirem? Jak došlo k nákaze sester, které se staraly o taxikáře s těžkým průběhem nemoci? A je pravda, že zaměstnanci mají bez svolení vedení přísný zákaz se vyjadřovat do médií?

„Tyto dotazy pana ředitele urážejí, nebudeme na ně odpovídat,“ reagoval na žádost Deníku N o rozhovor s ředitelem Zdeňkem Benešem mluvčí nemocnice Petr Sulek. Odmítl odpovědět i na písemné dotazy.

Nemocnice se k některým otázkám částečně vyjádřila až poté, co se redakce obrátila se stejnými dotazy na ministerstvo zdravotnictví jako na jejího zřizovatele.

Přesto stále není jasné, zda nemocnice neselhala v zajištění ochrany zdravotníků, kteří se starali o pacienta, u nějž se prokázal koronavirus. Jde o pražského taxikáře, který byl pro svůj velmi vážný stav následně převezen do Všeobecné fakultní nemocnice a který nyní dostává experimentální lék remdesivir. Sestry se nakazily a jedna z nich v neděli večer doma náhle zemřela.

Thomayerova nemocnice k této věci vydala tiskovou zprávu: „Pacient byl k nám do nemocnice přijat dne 10. března s podezřením na počínající zápal plic. Později se však u pacienta objevily potíže s dechem, a proto byl proveden test na přítomnost koronaviru, který jej bohužel potvrdil.  Pokud by byl pacient od začátku pozitivní na koronavirus, byla by u něho léčba související se zápalem plic prakticky shodná. Chceme zdůraznit, že sestřičky na JIP včetně lékaře nepochybili a v dané situaci se zachovali zcela profesionálně a dle standardních postupů a opatření.“

Jenže otázka nezní, zda pochybili zdravotníci. Ale jak se nakazily sestry, které ošetřovaly taxikáře s těžkou formou Covid-19? Co měly při ošetřování pacienta na sobě. Roušku? Respirátor? Ochranný overal, štít a brýle? Vedení nemocnice na dotazy stále odmítá odpovědět.

„Vzhledem k aktuální situaci a pietě i s ohledem na rodinu zemřelé sestřičky se nebudeme k této věci dále vyjadřovat,“ sdělil ředitel nemocnice Zdeněk Beneš až poté, co redakce urgovala odpovědi na ministerstvu zdravotnictví.

„Sestry i lékař na JIP se dle svého nejlepšího vědomí chránili dostupnými standardními ochrannými pomůckami, které jsou používány u pacienta při podezření na infekční onemocnění. Vzhledem k vypjaté situaci spojené s bojem o život pacienta, který byl v té chvíli pozitivní, mohlo k infekci dojít i navzdory ochranným pomůckám. Nicméně nikoli svévolným porušením pravidel bezpečnosti práce s infekčním pacientem,“ dodává ředitel.

VÍCE v článku Deníku N.

Zdroj: Deník N
Termín vydání: 2.4.2020
Autorka článku: Iva Bezděková

Vaše TN


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.