Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022

24.01.2023

Ke konci minulého roky byla udělena Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 v prostorách Břevnovského kláštera. Vědeckou radou a předsednictvem Agentury pro zdravotnický výzkum ČR bylo nakonec vybráno celkem 10 kandidátů pro udělení ocenění. Pět odborných týmů obdrželo za své projekty hlavní ocenění a dalších pět řešitelských týmů Čestné uznání ministra zdravotnictví.

Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 mj. převzal i doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. z 1. LF UK za projekt: „Nové možnosti intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku“. Na tomto projektu se společně s doc. Holadou spolupodíleli mj. i odborníci z FTN. Vedení Fakultní Thomayerovy nemocnice (FTN) tak gratuluje doc. MUDr. Robertu Rusinovi, Ph.D. a prof. MUDr. Radoslavu Matějovi, Ph.D. za přispění k získání uvedeného ocenění a za mimořádné výsledky dosažené ve společném projektu pod vedením doc. Holady.

Doc. Rusina je přednostou Neurologické kliniky 3. LF UK ve FTN a prof. Matěj působí na pozici přednosty Ústavu patologie a molekulární medicíny 3. LF UK.

GRATULUJEME!

VÍCE na webu MZ

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.