Ámosova zahrada pro děti v nemocnici díky podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR. Děkujeme!

06.08.2021

Finanční dotaci ve výši 318 590 Kč na vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti získala Základní škola a Mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN), a to díky podpoře ze strany Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP). Dotace byla konkrétně použita na celkovou úpravu školní zahrady v areálu FTN s vybudováním několika herních a vzdělávacích prvků. Zahrada je využívána hospitalizovanými dětmi, které navštěvují mateřskou školu ve FTN. Přeměna stávající zahrady v přírodní zahradu přinesla zkvalitnění výchovně-vzdělávacího procesu hospitalizovaných dětí a pozitivně tak působí na jejich léčbu.

„Proutěné domečky posilují pocit sounáležitosti se světem, podporují sociální vazbu mezi nimi.  Zvláště pro děti z dětské psychiatrie je hra uvnitř domečku velmi pozitivní, jelikož přináší pocit bezpečí a klidu.  Využití  „hmatového chodníku“ přispěje k rozvoji pohybových dovedností dětí, ke zlepšení koordinace, hrubé motoriky a zároveň i  k psychické pohodě,“ popsala ředitelka školy PaedDr. Iva Křivánková a dodala: „Například nové poznávací tabule budou využívány nejen k poznávání přírody, ale i k rozvoji kreativity malých dětí. Zastínění pískoviště umožní  jeho využití i při nepříznivém počasí.“  Nedílnou součástí zahrady jsou i lavičky a stůl, které poslouží nejen k odpočinku a relaxaci, ale i k tvoření a poznávání přírodnin. Realizace projektu byla umožněna na základě rozhodnutí č. 1190700398 o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR v celkové výši 318 590, 83 Kč.

Na zahradě byly odstraněny staré stromy, které byly nahrazeny novými a rovněž dalšími keři. Děti budou mít možnost v rámci ekosystému pozorovat jejich růst  a změny v ročních obdobích. Didaktické sety poskytnou úložný prostor i hrací plochu při činnostech zaměřených na enviromentální výchovu při pobytu venku. Za pomoci dalších pomůcek pro výuku v zahradě (např. budek, badatelského batůžku pro malé přírodovědce) je možnost kvalitně podporovat vztah dětí k přírodě, její aktivní pozorování a zkoumání.

Budování vztahu k přírodě, prohlubování poznatků o přírodních jevech, vnímání pestrosti přírodní říše, podpora tvůrčích činností s přírodninami poskytují dětem možnost prožitkového učení. Pro hospitalizované děti má pobyt venku prokazatelný pozitivní vliv na jejich psychiku a následný vývoj.

Vaše FTN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.