125 odborníků z ČR se zúčastnilo 25. ročníku Sympozia o morfologii a funkci střeva

28.05.2019

Ke konci dubna se ve Starých Splavech konal již 25. ročník tradičního Sympozia o morfologii a funkci střeva za účasti více než 125 odborníků gastroenterologie a výživy vč. zdravotních sester, které se věnovaly tématu léčebných a ošetřovatelských postupů a nutriční péče u chorob trávicího traktu. Akci pořádala spol. FORSAPI a odborným garantem a pořadatelem programu byl doc. MUDr. Pavel Kohout z Interní kliniky 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice (TN). Další ročník se bude konat v roce 2020.

Sesterskou sekci garantovala Mgr. Simona Jedličková z Jednotky intenzivní metabolické péče Interní kliniky 3. LF UK a TN. Lékařská část sympozia byla věnována odborným tématům, která byla rozdělena do příslušných bloků. V rámci prvního vystoupili na téma mimostřevní příznaky idiopatických střevních zánětů doc. Kohout a doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. z Interní gastroenterologické kliniky FN Brno. Za endoskopickou sekci měli svou přednášku MUDr. Vladimír Nosek, primář Gastroenterologie z Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. a As. MUDr. Jiří Drábek, lékař z úseku gastroenterologie z FN Motol. Jejich tématem byly intervenční endoskopické metody.

Druhý den proběhly v lékařské sekci 2 bloky. První blok se týkal oblasti celiakie. Byla představena nově ustanovená Pracovní skupina celiakie, byly prezentovány její cíle, složení a program. Dále byla diskutována problematika diagnostiky celiakie a dalších chorob spojených s intolerancí lepku, screeningu celiakie a diagnostiky komplikací. V dalším bloku byla diskutována otázka střevní mikrobioty, mykobioty, probiotických sacharidů a náhradních sladidel.

Sesterská sekce byla věnována kasuistikám pacientů s gastroenterologickou a nutriční problematikou, léčebné a ošetřovatelské postupy v gastroenterologii a Dieta a nutriční péče u chorob trávicího traktu.

Mgr. et Bc. Petr Sulek
tiskový mluvčí TN

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.