Bezpečný domovProjekt s registračním číslem 149 financovaný Norskými fondy.


O projektu

Dotaci ve výši 493 932 Kč z otevřených výzev Programu CZ12 „Uplatňování hlediska rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďovaní pracovního a soukromého života / Domácí násilí a násilí založené na pohlaví financovaného z Norských fondů 2009-2014 získala Thomayerova nemocnice na projekt „Bezpečný domov“.

  • Cílem projektu je profesionální pomoc rizikovým, motivovaným rodinám s malými dětmi, kde probíhá domácí násilí. Projekt má zároveň preventivní charakter a to jak v krátkodobém horizontu, kdy slouží jako prevence odebírání dětí z těchto rodin a jejich umisťování do zařízení (dětská centra a kojenecké ústavy), tak v dlouhodobém horizontu, kdy slouží jako prevence vzniku patologických vzorců chování u dětí, které byly dlouhodobě svědky domácího násilí. Smyslem projektu je kvalitně podpořit oběť domácího násilí a jeho dětem ve smyslu odpoutání se od agresora, překonání nepříznivé sociální situace, podpora každého jedince, aby si věřil, aby našel sám sebe, aby o sobě sám rozhodoval a pomoci, aby mohl nalézt vlastní důstojnost i svobodu a převzít plnou zodpovědnost za svůj další život.
  • Projekt je inovativní spojením možnosti dočasného bydlení a komplexních biopsychosociálních služeb pro tuto rizikovou skupinu a to v rámci jedné lokality. To znamená, že rodič, který vstoupí do projektu a bude využívat možnost dočasného bydlení, bude mít k dispozici jednak sociální pracovnici, psychoterapeuta, speciálního pedagoga a pediatra, kteří za ním budou pravidelně docházet a aktivně spolupracovat na vyřešení jeho tíživé situace.
  • „Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice.“

Nadace Open Society Fund Praha

EHP a Norské fondy

Program Dejme (že)nám šanci

Projekt byl zahájen 1. 1. 2015 a bude ukončen 30. 11. 2015.


Novinky

leden 2015 - zahajujeme projekt, máme projektový tým, začínáme připravovat jednotlivé aktivity
únor 2015 - máme hotový letáček a infoletter, který posíláme do organizací zabývajícími se domácím násilím
březen 2015 - byt pro oběti domácího násilí je zrekonstruovaný, začínáme nakupovat vybavení a zařízení
duben 2015 - pracujeme s cílovou skupinou rodin s dětmi, kde se vyskytlo domácí násilí
květen 2015 - máme prvního ubytovaného
červen 2015 - pracujeme s cílovou skupinou rodin s dětmi, kde se vyskytlo domácí násilí, připravujeme klienta na návrat do běžného života

30. 11. 2015 byl projekt úspěšně dokončen. V jeho průběhu jsme poskytli pomoc 3 ženám, které se staly obětmi domácího násilí,  a jejich dětem (5), všestranně jsme je podporovali v odpoutání od agresora, překonání tíživé životní situace, převzetí zodpovědnosti za svůj další život i život svých dětí. Prostřednictvím projektových aktivit byl zřízen a vybaven terénní byt pro možnost rychlého řešení bytové situace, došlo k zavedení nových služeb na ochranu obětí domácího násilí včetně dětí a tyto aktivity přispěly ke snížení výskytu domácího násilí. Stanovené cíle a výsledky projektu byly 100% naplněny.


Kontakty

Manažer projektu
Ing. Martina Kavanová martina.kavanova@ftn 261 083 612
Finanční manažer projektu
Ing. Julie Hrzinová julie.hrzinova@ftn.cz 261 083 612

Fotogalerie

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.