Setkání vedení Pediatrické kliniky 1. LF UK a TN s významnými sponzory

14.12.2017

Druhé listopadové úterý se na Pediatrické klinice Thomayerovy nemocnice uskutečnilo neformální setkání přednostky doc. MUDr. Houšťkové, primáře MUDr. Kabíčka a vrchní sestry Pechové s významnými sponzory, kteří přispěli finanční částkou na zkvalitnění a zpříjemnění pobytu malým pacientům.

Všem z vás patří velké poděkování a moc si vašich příspěvků vážíme,“ řekla zástupcům sponzorů v úvodu setkání přednostka kliniky s tím, že hovoří nejen za dětské pacienty, ale také za zdravotnický personál, kterého je nedostatek a bez něhož nelze udržet současnou úroveň našeho zdravotnictví. Setkání se zúčastnili za městskou část Praha 4 místostarostka Mgr. Kotvová, za Komisi zdravotně sociální, předseda Ing. Svoboda a Mgr. Pešlová, za Prahu 11, starosta Ing. Petr Jirava. Dále zástupci obce Říčany, radní Ing. Michalička a vedoucí kanceláře starosty Mgr. Žilková a zástupci soukromých společností CALEUM, KTTP a další.

Na závěr vrchní sestra Pechová provedla hosty klinikou a ukázala klimatizační jednotky, na které byly použity finanční dary“, dodává Mgr. Libuše Pešlová, oddělení komunikace TN.

 

Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.