Mezioborový seminář ARK 1.LF UK a TN

29.04.2013

Anesteziologicko-resuscitační klinika 1.LF UK a TN pořádá seminář s podtitulem "Rozmanitost intenzivní medicíny na pozadí komentovaných kazuistik".

Podrobnosti, program – viz www.arkftn.cz