Komplexní systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařů ve Fakultní Thomayerově nemocnici s Poliklinikou


Evropský sociální fond
Praha&EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Informace o projektu:

Cílem projektu je získat kvalifikovaný a motivovaný personál ve FTNsP, který je zásadní pro stále se zvyšující požadavky na kvalitní ošetřovatelskou péči.

Na projekt byly získány finanční prostředky z Evropské unie v rámci operačního programu Praha - Adaptabilita ve výši 7.461.307,- Kč.
Projekt je zaměřen na rozvoj lidských zdrojů, především na vzdělávání. Zajistí v letech 2008-2010 financování vzdělávání pro zaměstnance FTNsP pro cílovou skupinu zdravotnických pracovníků nelékařů.

V projektu navržený systém vzdělávání řeší nejožehavější problémy a potřeby této cílové skupiny. Úspěšným absolvováním 9 komplexních vzdělávacích aktivit projektu a proškolením potřebného počtu stávajících a nově příchozích zaměstnanců FTNsP dojde ke zvýšení kvality ošetřovatelské péče, snížení fluktuace zaměstnanců a nižšímu výskytu syndromu vyhoření. Projekt napomůže zmírnit stále rostoucí finanční náročnost celoživotního vzdělávání. Vedle odborných znalostí a dovedností je vzdělávání zaměřeno také na zvyšování komunikačních kompetencí těchto zaměstnanců. K řešení problému syndromu vyhoření u této skupiny zdravotnických pracovníků je v projektu připravena supervize.
Ve svém systému projekt pamatuje i na osoby z cílové skupiny, které se po delší době vracejí zpět ke svému povolání a zaměstnance na rodičovské dovolené.
Převažující část vzdělávacích aktivit probíhá v Centru pro vzdělávání a vědu FTNsP.


Klíčové aktivity projektu:

 • Bezplatné vzdělávání zaměstnanců ve specializačním oboru Ošetřovatelská péče v ARIP
 • Bezplatné vzdělávání zaměstnanců ve specializačním oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii
 • Bezplatné vzdělávání zaměstnanců ve specializačním oboru Perioperační péče
 • Bezplatné specializační vzdělávání zaměstnanců FTNsP absolvované u jiných akreditovaných organizací
 • Bezplatná Supervize zdravotnických pracovníků nelékařů
 • Bezplatné odborné konference, školící akce, semináře
 • Bezplatné kurzy akreditované u MZČR:
   • Certifikovaný kurz pro sestry školitelky v klinické praxi
   • Akreditovaný kvalifikační kurz Všeobecný sanitář
 • Bezplatné odborné kurzy akreditované u odborných společností:
   • Kurz Bazální stimulace
   • Kurz Kinestetické mobilizace
 • Bezplatné zprovoznění a vybavení knihovny FTNsP odbornou literaturou

Proběhlé akce CVV 2008Proběhlé akce CVV 2009Proběhlé akce CVV 2010


Nové produkty projektu

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.