Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod

Projekt je financovaný z Norských fondů 2014 – 2021 z Programu
„Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu“ podporovaném
z finančních mechanismů Norska 2014- 2021 v rámci výzvy č. Call-3B TRONDHEIM

Č. projektu: 3213200011

Zprostředkovatelem programu je Ministerstvo financí ČR,
partnerem programu je Ministerstvo zdravotnictví ČR.

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/zdravi/zakladni-informace


Fakultní Thomayerova nemocnice je stala partnerem Pražských vodovodů a kanalizací, a.s. při řešení projektu, jehož cílem je snížení koncentrace mikropolutantů na odtoku z nemocniční čistírny odpadních vod prostřednictvím modernizace její technologické linky.

Voda, která ze stávající linky čističky odchází do stokové sítě, bude na odtoku z modernizované linky ČOV natolik kvalitní, aby mohla být vypouštěna i do přilehlého vodního toku. Současně bude v rámci projektu proveden monitoring stokové sítě a vypracována riziková analýza provozu čistírny odpadních vod.

Výstupem projektu bude modernizovaná čistírna odpadních vod vybavená technologií pro čistění infekčních nemocničních vod zabezpečující 90% snížení obsahu znečišťujících látek vypouštěných do stokové sítě.


Realizátor projektu: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Partner projektu: Fakultní Thomayerova nemocnice

Doba realizace: 3/2022-4/2024


 
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.