PŘÁNÍ ŘEDITELE FTN K MEZINÁRODNÍMU DNI ZDRAVOTNÍCH SESTER

12.05.2024

Vážené a milé sestřičky,

opět je před námi oslava Mezinárodního dne zdravotních sester a dovolte mi, abych Vám při této příležitosti upřímně poblahopřál k tomuto významnému dni a poděkoval Vám za Vaší práci, kterou zodpovědně a s profesionálním přístupem odvádíte. Vím, že Vaše práce není vůbec jednoduchá a mnohdy je vyčerpávající, a to zvláště v dnešní složité době, kdy řešíme nedostatek zdravotnického personálu. O to více si vážím Vaší profese, která často není dostatečně společensky vnímána.

Zároveň Vám chci také poděkovat za veškeré aktivity, které často vykonáváte nad rámec svých pracovních povinností. Vím, že jich není málo a nejedná se o samozřejmost. Cením si i toho, že na sobě stále pracujete, absolvujete různá školení a stále si zvyšujete kvalifikaci. Za to Vám patří oprávněně mé veliké díky! Slova díků patří samozřejmě nejen Vám, ale také ostatním zdravotníkům, kteří pečují o zdraví našich pacientů. Jedná se o zdravotní bratry, radiologické asistenty, fyzioterapeutky, zdravotní laboranty či porodní asistentky a další, protože bez nich by to rovněž nešlo.

Vám všem bych chtěl popřát především pevné zdraví, klid a pohodu ve Vašem osobním i profesním životě.

S pozdravem
doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.
ředitel nemocnice


Více o Mezinárodním dni sester:
Mezinárodní den sester je oslavován na celém světě, a to vždy 12. května u příležitosti výročí narozenin Florence Nightingale, která se narodila v tento den v roce 1820 ve Florencii. Florence Nightingalová jako první mezi britskými raněnými vojáky vytvořila základy ošetřovatelského modelu, který se používá do dnes.


Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.