FAKULTNÍ THOMAYEROVA NEMOCNICE s poliklinikou
 

Semináře pro lékaře a nelékaře

Semináře pro lékaře a nelékaře

Přihlásit se můžete pouze formou přihlášky, která je umístěna u jednotlivých akcí. Poplatek za vzdělávací akci uhraďte laskavě poštovní poukázkou A nebo převodem na účet č. 3475562/0800, variabilní symbol je uveden u každé vzdělávací akce, je odlišný na každou akci!

Specifický symbol: datum akce bez teček (např. 412).
V případě platby na místě bude účtován poplatek ve výši 100,-Kč.
Doklad o zaplacení vezměte s sebou. 
Vaši případnou neúčast je nutné ohlásit na telefonním čísle 605 235 788, a to minimálně jeden týden před konáním akce.

Školící akce - Metody léčebné rehabilitace

Určení: pro všeobecné sestry, zdravotnické záchránáře, fyzioterapeuty, zdravotně sociální pracovníky

Místo: TN Praha 4 – Krč, CV, pavilon A1

Termín: 22.03.2016 (10:00 - 14:30)

Počet účastníků: 25

Odborný garant: Mgr. Pavel Kloud

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, e-mail: jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 605 235 788

Náplň: Metody léčebné rehabilitace jako léčebný proces uzdravění po onemocnění a poranění

Cena: 500,- Kč včetně občerstvení

Doporučení: Školící akce je ohodnocena 4 kreditními body

Upozornění: Platba na účet č.: 3475562/0800, variabilní symbol: 1659098003, certifikát o účasti obdržíte po předložení dokladu o zaplacení.

 

Na akci Metody léčebné rehabilitace je z celkového počtu 25 je volných 18 míst. Vyplněním přihlášky se můžete zaregistrovat.

Školící akce - Dopady stresu na zdraví člověka – psychické i tělesné

Určení: pro všeobecné sestry, porodní asistentky nutriční terapeuty, zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty, zdravotnické záchranáře, zdravotně sociální pracovníky

Místo: TN Praha 4 – Krč, CV, pavilon A1

Termín: 26.04.2016 (9:00 - 13:30)

Počet účastníků: 25

Odborný garant: PhDr. Martina Venglářová

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, e-mail: jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 605 235 788

Náplň: Stres. Mechanismus působení na organismus, GAS, stres jako motivátor a mobilizátor, negativní míra stresu (dlouhodobý stres a náhlý extrémní stres), důsledky dlouhodobého působení stresu , psychosomatická onemocnění, psychologické obrany

Cena: 500,- Kč

Doporučení: Školící akce je ohodnocena 4 kreditními body – občerstvení zajištěno

Upozornění: Platba na účet č.: 3475562/0800, variabilní symbol: 1659098007, certifikát o účasti obdržíte po předložení dokladu o zaplacení

 

Na akci Dopady stresu na zdraví člověka – psychické i tělesné je z celkového počtu 25 je volných 24 míst. Vyplněním přihlášky se můžete zaregistrovat.

Školící akce - Jídlo a obezita z pohledu psychologa

Určení: pro všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky

Místo: TN Praha 4 – Krč, CV, pavilon A1

Termín: 19.05.2016 (10:00 - 14:30)

Počet účastníků: 25

Odborný garant: PhDr. T. Hrachovinová

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, e-mail: jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 605 235 788

Náplň: Psychologický význam jídla. Komplexní charakter jídelního chování. Co je to normálně jíst? Co je to zdravě jist? Nárůst prevalence a incidence jídelních problémů. Jídlo a stres. Modulace nálady jídlem. Diktát štíhlosti a obezitofobní prostředí. Poruchy příjmu potravy, nadváha a obezita. Dodržování diety při nemoci. Redukce hmotnosti – několik praktických doporučení

Cena: 500,- Kč včetně občerstvení

Doporučení: Školící akce je ohodnocena 4 kreditními body – občerstvení zajištěno

Upozornění: Platba na účet č.: 3475562/0800, variabilní symbol: 1659098004, certifikát o účasti obdržíte po předložení dokladu o zaplacení.

 

Akce Jídlo a obezita z pohledu psychologa je plně obsazena.

Školící akce - Práce se vzpomínkami - reminiscence

Určení: pro všeobecné sestry, zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky

Místo: TN Praha 4 – Krč, CV, pavilon A1

Termín: 12.10.2016 (10:00 - 14:30)

Počet účastníků: 25

Odborný garant: Mgr. Veronika Valentová

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, e-mail: jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 605 235 788

Náplň: Teoretická východiska práce se vzpomínkami, role vzpomínek v lidském životě, vzpomínání pomocí všech smyslů, individuální práce se vzpomínkami, využití vzpomínek při práci s osobami se syndromem demence, formy práce se vzpomínkami

Cena: 500,- Kč včetně občerstvení

Doporučení: Školící akce je ohodnocena 4 kreditními body – občerstvení zajištěno

Upozornění: Platba na účet č.: 3475562/0800, variabilní symbol: 1659098005, certifikát o účasti obdržíte po předložení dokladu o zaplacení.

 

Na akci Práce se vzpomínkami - reminiscence je z celkového počtu 25 je volných 23 míst. Vyplněním přihlášky se můžete zaregistrovat.

Školící akce - Léky, drogy, sex a úrazy v gynekologii

Určení: pro všeobecné sestry, porodní asistentky zdravotnické záchranáře, nutriční terapeuty, zdravotní laboranty, farmaceutické asistenty, porodní asistentky, zdravotně sociální pracovníky

Místo: TN Praha 4 – Krč, CV, pavilon A1

Termín: 03.11.2016 (10:00 - 14:30)

Počet účastníků: 25

Odborný garant: MUDr. Miroslav Havlín

Vedoucí semináře: Jaroslava Poláková, e-mail: jaroslava.polakova@ftn.cz, tel.: 605 235 788

Náplň: Léky, drogy, sex, historické antikoncepční metody, tabakismus a reprodukční zdraví, úrazy z lásky

Cena: 500,- Kč

Doporučení: Školící akce je ohodnocena 4 kreditními body – občerstvení zajištěno

Upozornění: Platba na účet č.: 3475562/0800, variabilní symbol: 1659098008, certifikát o účasti obdržíte po předložení dokladu o zaplacení

 

Na akci Léky, drogy, sex a úrazy v gynekologii je z celkového počtu 25 je volných 25 míst. Vyplněním přihlášky se můžete zaregistrovat.