Veřejené zakázky starší


Název VZ: Modernizace a obnova přístrojového vybavení centra dětské traumatologie FTNsP
Evidenční číslo VZ: 60049935

Typ formuláře: řádný
Druh řízení: otevřené
Předmět VZ: dodávky
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 33190000-8, 33111000-1
Název kódu CPV: různé zdravotnické přístroje a výrobky, rentgenové přístroje
Předpokládaná hodnota bez DPH: 36,212.727,- CZK
Lhůta pro podání nabídek: do 4.11.2010
Doba plnění: srpen a září 2011
Datum zveřejnění v ISVZUS: 14.9.2010


Název VZ: FTNsP Praha 4 – terapeutický RTG ozařovač
Evidenční číslo VZ: 60049933

Typ formuláře: řádný
Druh řízení: otevřené
Předmět VZ: dodávka
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 33151200-5
Název kódu CPV: přístroje pro rentgenovou terapii
Předpokládaná hodnota vč. DPH: 10,000.000,- CZK
Lhůta pro podání nabídek: do 4.11.2010
Doba plnění do: 17.12.2010
Datum zveřejnění v ISVZUS: 14.9.2010


Název VZ: FTNsP Praha 4 – Rekonstrukce akutních chirurgických provozů – pavilon B1
Evidenční číslo VZ: 60047315

Typ formuláře: řádný
Druh řízení: otevřené
Předmět VZ: stavební práce
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 45215100-8
Název kódu CPV: Stavební úpravy objektů sloužících pro zdrav. péči
Předpokládaná hodnota bez DPH: 104,900.000,- CZK
Lhůta pro podání nabídek: do 11.8.2010
Doba plnění do: max. 6 měsíců (tj.26 týdnů) od podpisu smlouvy

Kvalifikační dokumentace (.pdf)


Název VZ: FTNsP Praha 4 – Centrální sterilizace – pavilon B1
Evidenční číslo VZ: FTN-Ř-96/2010

Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení - výzva 5 zájemcům
Předmět VZ: stavební práce
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Doba plnění do: 02/2011
Datum zveřejnění: 14.9.2010

Bližší informace na: Inženýring dopravních staveb a.s., Ing. Pavel Surý, tel.: 236 083 254, www.ids-praha.cz
(osoba zastupujícího zadavatele dle §151 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění).


Název VZ: Dodávka léků HERCEPTIN 150 mg_L01XC03
Evidenční číslo VZ: 60044266

Typ formuláře: řádný
Druh řízení: otevřené
Předmět VZ: Dodávka léků
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 33652100-6
Název kódu CPV: antineoplastika
Předpokládaná hodnota bez DPH: 18 628 000,- CZK
Lhůta pro podání nabídek: do 14.6.2010
Doba plnění do: cca 9 měsíců po uzavření smlouvy


Název VZ: Modernizace a obnova přístrojového vybavení onkologického centra Fakultní Thomayerovy nemocnice
Evidenční číslo VZ: 60042592

Typ formuláře: řádný
Druh řízení: otevřené
Předmět VZ: Zdravotnické prostředky, jejich příslušenství či technologie
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 33190000-8
Název kódu CPV: různé zdravotnické přístroje a výrobky
Předpokládaná hodnota bez DPH: 72 700 000,- CZK
Lhůta pro podání nabídek: do 26.4.2010
Doba plnění do: 31.10.2010


Název VZ: FTNsP Praha 4 - pracoviště 2. a 3. lineárního urychlovače
Evidenční číslo VZ: 60041307

Typ formuláře: řádný
Druh řízení: otevřené
Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 45215140-0
Název kódu CPV: výstavba nemocničních zařízení
Předpokládaná hodnota bez DPH: 37 000 000,- CZK
Lhůta pro podání nabídek: 22.02.2010
Doba plnění do: 30.09.2010
Datum zveřejnění v ISVZUS: 02.02.2010


Název VZ: FTNsP Praha 4 - Oprava vodorovných rozvodů studené, topné a teplé vody
Evidenční číslo VZ: FTN-Ř-155/2009

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení - výzva 5 zájemcům
Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Doba plnění do: 31.07.2010
Datum zveřejnění: 06.11.2009

výzva(.pdf), vzor smlouvy(.doc)
příloha „Doplňující prohlídka místa plnění 155_09


Název VZ: FTNsP Praha 4 - Oprava topných parních systémů, včetně VZT - II.etapa
Evidenční číslo VZ: FTN-Ř-156/2009

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení - výzva 5 zájemcům
Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Doba plnění do: 31.08.2010
Datum zveřejnění: 06.11.2009

výzva(.pdf), vzor smlouvy(.doc)
příloha „Doplňující prohlídka místa plnění 156_09


Název VZ: FTNsP Praha 4-dodávka serverů
Evidenční číslo VZ: FTN-Ř-165/2009

Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení – výzva 5 zájemcům
Předmět VZ: dodávka serverů
Odvětví zadavatele: zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4-Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Doba plnění do: 15.12.2009
Datum zveřejnění: 20.11.2009

příloha


Název VZ: FTNsP Praha 4 - Onkologický stacionář
Evidenční číslo VZ: FTN-Ř-133/2009

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení - výzva 5 zájemcům
Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí: do 12.10.2009
Doba plnění do: 28.02.2010
Datum zveřejnění: 01.10.2009

výzva(.pdf), vzor smlouvy(.pdf), dodatečné oznámení(.pdf)


Název VZ: FTNsP Praha 4 - Rekonstrukce výtahů
Evidenční číslo VZ: 60034743

Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené
Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 45313100-5
Název kódu CPV: Instalace a montáž výtahů
Předpokládaná hodnota bez DPH: 16 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí: do 25.09.2009
Doba plnění do: 31.05.2010
Datum zveřejnění: 07.08.2009


Název VZ: FTNsP Praha 4-pav. G2 - Dětská izolační lůžka resuscitační péče pro pacienty s infekčními a/nebo vysoce nakažlivými nemocemi
Evidenční číslo VZ: CZ 0168

Druh řízení: Zjednodušené podlimitní řízení - výzva 5 zájemcům
Předmět VZ: Stavební práce
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Místo plnění/realizace: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí: do 07.09.2009
Doba plnění do: 31.01.2010
Datum zveřejnění: 19.08.2009

dokumenty: text výzvy, návrh SOD


Název VZ: Zajištění lékařské služby první pomoci pro dospělé a pro děti a dorost na stanovišti v areálu FTNsP
Evidenční číslo VZ: 60030815

Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené
Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 85120000-6
Název kódu CPV: Lékařská praxe a související služby
Předpokládaná hodnota bez DPH: 16 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí: do 19.06.2009
Datum zveřejnění: 30.04.2009


Název VZ: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění vozidel pro rizika povinného ručení a havarijního pojištění Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou
Evid číslo VZ: 60030960

Typ formuláře: Řádný
Druh řízení: Otevřené
Předmět VZ: Služby
Odvětví zadavatele: Zdravotnictví
Název zadavatele: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou
Sídlo zadavatele: Praha 4 - Krč
Kód hlavního předmětu veřejné zakázky dle klasifikace CPV: 66510000-8
Název kódu CPV: Pojištění
Předpokládaná hodnota bez DPH: 12 000 000.00 CZK
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí: do 25.06.2009
Datum zveřejnění: 04.05.2009


Název: Zajištění služeb hromadného stravování pacientů a závodního stravování zaměstnanců FTNsP
Evidenční číslo VZ: 60024373
Druh řízení : otevřené
Limity: nadlimitní
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 11.1.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 23.1.2008 do 12:00 hod.


Název: Dodávka tepelné energie pro FTNsP v areálu Praha 4
Evidenční číslo VZ: 60017606
Druh řízení : otevřené
Limity: nadlimitní
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 11.6.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 23.6.2008 do 12:00 hod.


Název: Rekonstrukce 10ks výtahů ve FTNsP
Evidenční číslo VZ: 60024373
Druh řízení : otevřené
Limity: nadlimitní
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 5.12.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 17.12.2008 do 12:00 hod.


Název: Dodávka elektřiny a souvisejících služeb
Evidenční číslo VZ: 60017913
Druh řízení : otevřené
Limity: nadlimitní
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 24.6.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 7.7.2008 do 12:00 hod.


Název: Zajištění dopravně zdravotnických služeb pro Fakultní Thomayerovu nemocnici s poliklinikou
Evidenční číslo VZ: 60018085
Druh řízení: otevřené
Hlavní místo dodání: FTNsP, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 – Krč
Lhůta pro poskytnutí zadávací dok.: 7.7.2008 do 15.00 hod.
Zadávací dokumentace: hana.masterova@ftn.cz
Lhůta pro podání nabídek do: 18.7.2008 do 12:00 hod.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.