LOGO_TN

Laboratorní příručka

LP – OKB – 10 – 2020

verze 9

Thomayerova nemocnice

Název oddělení

 

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Strana 1 z 1

 

 

 

Název:

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie

Platnost od:

09. 11. 2020

Platnost do:

odvolání

Nahrazuje:

Laboratorní příručka OKB, verze 08 (2019)

Distribuce a uložení dokumentu:

Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze na Portálu oddělení.

 

 

 

Revize:

Datum

Platnost

Podpis

 

 pokračuje

 ukončeno

 nahrazeno:

 

 

 pokračuje

 ukončeno

 nahrazeno:

 

 

 pokračuje

 ukončeno

 nahrazeno:

 

 

 pokračuje

 ukončeno

 nahrazeno:

 

 

 pokračuje

 ukončeno

 nahrazeno:

 

 

 

 

 

Jméno a příjmení, funkce

Datum

Podpis

Autor:

Mgr. Zuzana Pavlová, lokální správce dokumentace

09. 11. 2020

 

Garant:

MUDr. Klára Bořecká, Ph. D., primář

09. 11. 2020

 

Schválil:

MUDr. Klára Bořecká, Ph. D., primář

09. 11. 2020

 

 

 

VSTUPTE >>>