Textové pole: Orální glukózový toleranční test (oGTT)
Orální glukózový toleranční test je funkční zátěžový test, který se používá k diagnostice poruch metabolismu glukózy. oGTT se provádí u dospělých, dětí a u těhotných žen, přičemž u každé z těchto skupin se jeho provedení liší. Hodnotí se koncentrace glukózy nalačno a po standardní zátěži glukózou.

 

Test se neprovádí:

-         u nemocných s již potvrzenou diagnózou diabetes mellitus,

-         není vhodné provádět test ve stresovém stavu a při akutním onemocnění a nejméně 6 týdnů po něm (např. akutní oběhové poruchy, operace, akutní onemocnění, úrazy, intoxikace, sepse, delší hladovění, imobilizace), po noční směně, krátce po přerušení nebo změně léčby ovlivňující metabolismus glukózy, u chorob zažívacího traktu s poruchou pasáže nebo resorpce,

-         při glykémii nalačno (před podáním testovacího roztoku)  7,0 mmol/l, u těhotných ≥ 5,1 mmol/l

Doporučení před odběrem:

  1. 3 dny před vyšetřením běžná strava bez omezení příjmu sacharidů, běžná fyzická námaha (vyloučit nadměrnou fyzickou námahu),
  2. 1 den před testem vyloučit alkohol (včetně piva),
  3. před testem minimálně 8 h lačnit (max. 14 h), lze pít vodu; nekouřit, nepít kávu,
  4. po dohodě s ošetřujícím lékařem vynechat ráno v den vyšetření léky, které vynechat lze, ponechaná farmaka je třeba vzít v úvahu při interpretaci výsledků testu, pravidelné ranní dávky léků užít v den testu až po jeho dokončení,  
  5. optimální provedení testu je mezi 8. - 9. hodinou ranní.

Postup: viz PP-TN-20-2009 Provádění oGTT na Centrálním odběrovém místě.

1) oGTT standardní (netěhotné ženy, muži, děti)

 

Vyšetření se provádí v případě, že diagnóza diabetu mellitu není jednoznačně potvrzena nálezem glykémie v žilní plazmě nalačno vyšší než 7,0 mmol/l. Hodnotí se koncentrace glukózy nalačno a za 2 h po standardní zátěži glukózou (75 g). U dospělých s hmotností nižší než 43 kg se postupuje jako u dětí. U dětí do hmotnosti 42 kg se standardně podává 1,75 g  glukózy/kg tělesné hmotnosti - do maxima 75 g glukózy. U dětí s vyšší hmotností se postupuje jako u dospělých.

 

Indikace:

·         u nemocných s hraniční glykémií nalačno, tzv. prediabetes (5,60 - 6,99 mmol/l),

·         při glykémii nalačno nižší než 5,6 mmol/l, ale je-li podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření,

·         u jedinců se zvýšeným rizikem vzniku diabetu (rodinná zátěž, metabolický syndrom, nadváha/obezita, gestační diabetes v anamnéze),

·         u žen s gestačním diabetem po šestinedělí pro reklasifikaci poruchy.

Hodnocení:

Je-li patologická hodnota glykémie nalačno, je doporučeno překontrolovat podmínky před odběrem (dodržel pacient lačnění a ostatní doporučení?) a zopakovat vyšetření jiný den.

Z jedné hodnoty nelze usuzovat na diagnózu, kritéria pro diagnózu diabetu musí být potvrzena opakovaně nejméně 2x v různých dnech.

Při nálezu porušené glukózové tolerance se oGTT opakuje ve dvouletých intervalech.

Laboratorní diagnostická kritéria diabetu mellitu:

alespoň jedno z kritérií:

 

Odběr

P-glukóza (mmol/l)

Hodnocení

nalačno

≤ 5,60 (do 5,59)

glykémie v ref. rozmezí, negativní screening

5,60 – 6,99

zvýšená glykémie nalačno, prediabetes

≥ 7,00

diabetes mellitus (DM)

120 min po zátěži

≤ 7,80 (do 7,79)

normální glukózová tolerance

7,80 – 11,09

porušená glukózová tolerance

≥ 11,10

diabetes mellitus (DM)

 

 

2) oGTT u těhotných:

 

Vyšetření se provádí pro včasný záchyt případné poruchy metabolismu glukózy v těhotenství, a to v případě, že diagnóza gestačního diabetu není jednoznačně potvrzena nálezem glykémie v žilní plazmě nalačno vyšší než 5,1 mmol/l. Hodnotí se koncentrace glukózy nalačno a za 1 a 2 h po standardní zátěži glukózou (75 g). GDM je definován jako porucha glukózové tolerance různého stupně, která je poprvé diagnostikována během gravidity. Obvykle GDM odeznívá po porodu, ale může se jednat i o prvozáchyt pregestačního diabetu, hlavně v případě jeho včasného záchytu (před 20. týdnem gravidity). Neléčený GDM přináší řadu krátkodobých i dlouhodobých rizik pro matku i plod. Žena s anamnézou GDM má vyšší riziko vzniku DM v dalším průběhu života.

 

Screening a diagnostiku GDM zajišťuje gynekolog. Je indikovaný u všech těhotných žen s výjimkou žen s již známou pregestačně vzniklou poruchou metabolizmu glukózy. Probíhá ve dvou stupních – na začátku gravidity a mezi 24. - 28. týdnem gravidity.

1.      na začátku těhotenství (do 14. týdne gravidity):

Vyšetřit u žen co nejdříve glykémii nalačno v žilní plazmě standardní laboratorní metodou. Při glykémii nalačno ≥ 7,0 mmol/l (nebo HbA1c ≥ 48 mmol/mol) se jedná o zjevný diabetes mellitus (overt diabetes) v těhotenství.

GDM je také diagnostikován při opakovaném zjištění glykémie nalačno v rozmezí 5,1 ‑ 6,9 mmol/l ‑ diagnózu lze stanovit pouze v případě dvou pozitivních nálezů ze dvou různých dnů.

V případě jednoho pozitivního a jednoho negativního nálezu je indikovaný 3-bodový oGTT po zátěži 75 g glukózy.

2.      ve 24. - 28. týdnu gravidity:

U všech těhotných s negativním screeningovým vyšetřením na začátku těhotenství provést 3‑bodový oGTT.

Podmínkou správné diagnostiky je dodržení standardních podmínek, minimálně 8 h lačnění, glykémie měřená v žilní plazmě (odběr nelze provést z prstu!).

Normální hodnoty glykémie v žilní plazmě během oGTT po 75 g glukózy v těhotenství:

            nalačno < 5,1 mmol/l

            za 1 hodinu po zátěži < 10,0 mmol/l

            za 2 hodiny po zátěži < 8,5 mmol/l

Diagnóza GDM je stanovena, je-li alespoň jedna hodnota v testu patologická.

Do 6 měsíců po porodu (ne dříve než po 6 týdnech) je nutno pacientku reklasifikovat na podkladě oGTT, vzhledem ke zvýšenému riziku vzniku diabetu II. typu (za 10 let u 30 %, za 20 let u 60 % žen s GDM) podle celkového rizika je vhodné opakovat oGTT po 1 - 5 letech.

 

Odběr

P-glukóza (mmol/l)

Hodnocení

nalačno

< 5,10 (do 5,09)

glykémie v ref. rozmezí, negativní screening

5,10 – 6,99

gestační diabetes mellitus (GDM)

≥ 7,00

zjevný diabetes mellitus (DM)

60 min po zátěži

< 10,00 (do 9,99)

glykémie v ref. rozmezí, negativní screening

≥ 10,00

gestační diabetes mellitus (GDM)

120 min po zátěži

< 8,50 (do 8,49)

glykémie v ref. rozmezí, negativní screening

≥ 8,50

gestační diabetes mellitus (GDM)

 

Vyšetřuje:        podání testačního nápoje a odběry: Centrální odběrové místo, analýza vzorků krve rutinní provoz OKB

Materiál:          nesrážlivá krev s antiglykolytickou přísadou (zkumavka se šedým uzávěrem)

-         nutno dodat do 1 hod od odběru!

Stanovení z kapilární krve je pouze orientační, ne diagnostické (rozdíl koncentrace glukózy mezi plazmou žilní a kapilární je po zátěži glukózou až 20 ‑ 25 %).

Metoda stanovení: spektrofotometricky (hexokinázová reakce)

Objednávání vyšetření: COM, l. 3233

Žádanka:          žádanka základní rutinní (elektronická nebo papírová)

Kód číselníku VZP:  81443 (43 b.) + 81439 (15 b., u těhotných 2x)