Publikační činnost

MUDr. František Koukolík, DrSc.

Knihy

 • František Koukolík, Jana Drtilová: Odlišné dítě. Vyšehrad, Praha 1994.
 • František Koukolík: Housata a svatý Augustin, Praha, Vyšehrad 1994
 • František Koukolík: Lenochod a vesmír: o hvězdách, atomech, životě a vědcích, Praha, Vyšehrad 1995
 • František Koukolík (ilustroval Vladimír Renčín): Mozek a jeho duše, Praha, Makropulos 1995 (2. vydání Galén Praha 1997, 3. přepracované a rozšířené vydání Galén, Praha 2005)
 • František Koukolík: Vybrané přednášky o vztahu mozku a chování, Praha, Karolinum 1995
 • František Koukolík, Jana Drtilová (editor Lubomír Houdek, fotografie Lubomír Kotek): Vzpoura deprivantů: o špatných lidech, skupinové hlouposti a uchvácené moci, Praha, Makropulos 1996
 • František Koukolík: Mravenec a vesmír, Praha, Vyšehrad 1997
 • František Koukolík, (ilustrace Miroslav Barták): Kniha o Evě a Adamovi, Praha, Makropulos 1997
 • František Koukolík (ilustroval Vladimír Renčín): Mozek a jeho duše, 2. přeprac. vydaní, Praha, Makropulos 1997
 • František Koukolík, Pavel Koubský: Šimpanz a vesmír, Praha, Vyšehrad 1998
 • František Koukolík, (ilustrace Miroslav Barták): O nemocech a lidech, Praha, Makropulos 1998
 • František Koukolík, Pavel Koubský: Sova a vesmír, Praha, Vyšehrad 1999
 • František Koukolík: Machiaveliánská inteligence: eseje ze třetí kultury v roce 2000, Praha, Makropulos 1999
 • František Koukolík (ilustrace František Koukolík a Marie Tuláčková): Lidský mozek: funkční systémy, normy a poruchy, Praha, Portál 2000 (2. aktualizované a rozšířené vydání 2002)
 • František Koukolík, Jana Drtilová: Život s deprivanty I (Zlo na každý den), Praha, Galén 2001
 • František Koukolík, Jana Drtilová: Život s deprivanty II (Základy stupidologie), Praha, Galén 2002
 • František Koukolík: Josefu Švejkovi je 30 milionů let. Eseje ze třetí kultury. Praha, Galén 2002
 • František Koukolík: Já (O vztahu mozku, vědomí a sebeuvědomování), Praha, Karolinum 2003
 • František Koukolík: Homo sapiens stupidus. Eseje ze třetí kultury. Praha, Galén 2003
 • Roman Jirák, František Koukolík: Demence: neurobiologie, klinický obraz, terapie, Praha, Galén 2004
 • Lucie Motlová, František Koukolík: Schizofrenie: neurobiologie, klinický obraz, terapie, Praha, Galén 2005

Učebnice a monografie

 • František Koukolík: O vztahu lidského mozku a chování: strukturální a funkční podklady některých neuropsychiatrických chorob, Praha, Karolinum 1997
 • František Koukolík, Roman Jirák: Alzheimerova nemoc a další demence, Praha, Grada 1998
 • František Koukolík, Roman Jirák: Diagnostika a léčení syndromu demence, Praha, Grada 1999
 • Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Portál, 2000, 359 s. - Oceněno cenou nadace Janssen v r. 2001.
 • Lidský mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Portál, Praha 2002.

Překlady

 • Francis Crick: Věda hledá duši - Překvapivá domněnka (Z anglického originálu The Astonishing Hypothesis. The Scientific Search for the Soul, Londýn 1994 přeložil a doslov napsal František Koukolík), Praha, Mladá fronta, Edice Kolumbus, 1997
 • Pierce J. Howard: Příručka pro uživatele mozku (z originálu "The owner‘s manual for the brain" přeložil František Koukolík), Praha, Portál 1998
 • Robert J. Sternberg: Kognitivní psychologie (z amerického originálu přeložil František Koukolík ... et al.) Praha, Portál 2002
 • Antonio Damasio: Hledání Spinozy. Radost, strast a citový mozek(z anglického Looking for Spinoza, Joy, Sorrow, and the Feeling Brain přeložil MUDr. František Koukolík DrSc), Praha, Dybbuk 2004
 • E.Goldberg: Jak nás mozek civilizuje (The executive brain. Frontal lobes and the civilized mind).Praha, Karolinum 2004

Časopisy

 • Epidemiologická autopsie Alzheimerovy nemoci. Čas. lék. čes. 135, 1996, s. 378 - 381.
 • Případ Vilmy A. Prakt. lékař, 76, 1996, s. 424 - 426.
 • Epidemiologická autopsie Binswangerovy nemoci (spolu s E. Neubertovou). Čas.lék. čes. 136, 1997, s. 181 - 185.
 • Molekulárně genetická analýza Alzheimerovy demence v české populaci I (spolu s I. Mazurou a R. Jirákem).
  Psychiatrie 1, 1997, s. 62 - 64.
 • Esej v druhém poločasu. Dekáda mozku 1990 - 1996. Čas.lék. čes. 136, 1997, s. 638 - 642
 • Prefrontální-subkortikální systémy. Psychiatrie 1, 1997, s.102 - 105.
 • Molekulárně genetická analýza Alzheimerovy demence v české populaci II. (spolu s I.Mazurou a R. Jirákem). Psychiatrie 1, 1997, s. 96-98.
 • Přenosné spongiformní encefalopatie. Čas.lék.čes. 137, 1998, No.8., s.227 - 230
 • ApoE allel frequencies in brain autopsies of AD subjects.
  The FASEB Journal 11, 1997, s. 691 - 692. (Společně Mazura, I., Koukolík, F., Jirák,R., Bendlová, B).
 • Mazura, I., Koukolík, F., Jirák, R., Nutsu-Mazura, F., Pikálek,P., Molecular genetics of Alzheimers disease: the comparison of allele freqiencies in APOE locus. ABRF 98. From genomes to function. Technical Challenges of the post-genom era. San Diego, USA, The Abstract Book, 110, 65, 1998.
 • Systémová neurobiologie zrakového poznávání a jeho poruch
  I. Parvo a Magno systém, vizuální agnózie předmětů, cerebrální achromatopsie, prosopagnózie. Psychiatrie 3, 1999, s. 168 - 173.
 • Systémová neurobiologie zrakového poznávání a jeho poruch II. Topografická desorientace, akinetopsie. Zrakové poznávání jako neurokognitivní síť velkého rozsahu. Psychiatrie 4, 1999, s. 168 - 173.
 • Alzheimerova nemoc a vaskulární demence. Postgraduální medicina 2, 2000, s.50 - 60.
 • Alzheimerova nemoc. Sanguis 19, 2002, s. 46 - 50.
 • Lidské prionové nemoci.Spolu s R. Matějem. Psychiatrie 2002,6:160-165.

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.