Přednášky

 • Přednášková činnost oddělení patologie v roce 2002
 • 1. Koukolík, F. Prionové choroby. 7. 2. 2002 FNKV, 100. Výročí Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
 • 2. Koukolík, F. Syndrom falešné paměti v postmoderním věku. 14. 5. 2002, společnost Sysifos
 • 3. Koukolík, F. Alzheimerova nemoc 16. 5. Pražské geriatrické dny.
 • 4. Koukolík, F. Lidská agrese. 20. 5. Učená společnost, ČAV.
 • 5. Matěj, R., Koukolík F. European CJD Collaborative Surveillance Meeting. 6.-7. 9., Budapest.
 • 6. Matěj, R., Koukolík F. CJD in the Czech Republic. Poster. Joint Meeting of the Belgian, Dutch and German Societies of Neuropathology. 9. - 12. 10, Aaachen.
 • 7. Koukolík, F., Matěj, R. Prionové nemoci v České republice. 20. 11. Sjezd českých a slovenských neurologů, Praha.
 • 8. Koukolík, F. Kurz o vztahu mozku a chování. 15 dvouhodinových přednášek, 3. LF UK, zimní semestr, povinně volitelný kurz, 30 posluchačů.
 • Přednášková činnost oddělení patologie v roce 2003
 • MUDr. František Koukolík, DrSc.
 • 1. Vývoj dětského mozku. 21. 1. Pedagogická fakulta UK Praha
 • 2. Stárnutí lidského mozku. 10. 4. IPVZ
 • 3. Prionová onemocnění. 22. 5. 3. lékařská fakulta UK Praha
 • 4. Mozek a násilné chování. 13. 6. Pedagogická fakulta UK Praha
 • 5. Mozek a afázie. 29. 6. IV. afaziologický seminář s mez. účastí, Brno
 • 6. Alzheimerova nemoc. 15. 9. Přednáška pro neurology a psychiatry, org. Novartis
 • 7. Prionová onemocnění. 24. 9. Sjezd patologů Hradec Králové
 • 8. Neurobiologie paměti. 29. 9. Tisá, pro psychiatry, org. Jenssen-Cilag
 • 9. Mozek a paměť. 10. 11. Pedagogická fakulta UK Praha
 • 10. Vývoj dětského mozku. 24. 11. Pedagogická fakulta UK Praha
 • MUDr. Radoslav Matěj
 • 1. Poster - SMA. 23.-24. 5. Sjezd čských patologů Brno
 • 2. Poster – první případ familiální CJD v ČR. 4.-5. 4. Sjezd mladých patologů Litomyšl
 • 3. Přednáška – priony 24.-26. 9. Sjezd českých a slovenských patologů Hradec Králové
 • 4. Poster – oční sarkoidóza. 28.-29. 9. Oftalmologické dny Hradec Králové
 • 5. Referát o činnosti Národní referenční laboratoře CJD/TSE. 7.-8. 3. Meeting SEEC CJD Varšava
 • 6. Referát o činnosti Národní referenční laboratoře CJD/TSE. 20.-22. 9. Meeting SEEC CJD Varšava
 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.