Předatestační kurz PNE

Vážení kolegové,

Dovoluji si Vás upozornit na změny týkající se atestací včetně změn termínů předatestačních kurzů v roce 2018. Po vzájemné dohodě všech zúčastněných s předsedkyní KOR  Prof. MUDr. Eliška Sovovou, Ph.D, MBA bude v příštím roce pouze jeden předatestační kurz, a to na 1.LF, pořádaný Pneumologickou klinikou 1.LF a Thomayerovy nemocnice a 1. klinikou TRN 1. LF UK a VFN. Tento kurz bude probíhat v Thomayerově nemocnici od 12. 3. do 23. 3. 2018.

Přihlášku na kurz najdete na portále (www.acvz.cz); je třeba se zapsat do systému ACVZ podobně jako tomu je u kurzů IPVZ. Po přihlášení lékaři dostanou podrobné informace o kurzu od Evy Šplíchalové z 1.LF UK (eva.splichalova@lf1.cuni.cz, tel. 224 964 239 nejpozději 3 týdny před konáním kurzu.

Atestační zkoušky pak budou probíhat jak bylo plánováno, a to v jarním termínu na Klinice pneumologie a ftizeologie FN Plzeň 14.-16.5.2018, a v podzimním termínu na 1. lékařské fakultě v Praze  26.- 28.11.2018.

Předejte prosím tuto informaci na svých pracovištích.

S pozdravem,

Prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Pneumologická klinika 1. LF UK  a TN

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.