Pneumoonkologická ambulance

Vedoucí lékařka: MUDr. Markéta Černovská
Lékaři: MUDr. Libor Havel (vedoucí klinických studií)
MUDr. Marie Drösslerová
MUDr. Zuzana Tóthová
Kontakt k objednání a informacím: tel.: 261 082 312
e-mail: marketa.cernovska@ftn.cz
Ordinační doba: Po-Pá  7:00-15:30 hod.

Ambulance poskytuje komplexní diagnostiku, léčbu a péči o pacienty s nádorovým onemocněním plic, průdušek, pohrudnice a mezihrudí, včetně léčby komplikací těchto onemocnění a dispenzarizace.

Ambulance je celorepublikovým centrem pro léčbu těchto nádorů a může tak poskytnout nejmodernější léčbu podle platných doporučení České onkologické společnosti (chemoterapie, radioterapie, cílená léčba, imunoterapie).

Na pracovišti probíhá několik klinických studií (pro různé typy nádorů) s novými nadějnými léky (zejména léky ovlivňující protinádorovou imunitu, tzv. imunoterapie). Dle individuálního posouzení onemocnění (typ nádoru, jeho rozsah, předchozí aplikovaná léčba, stav pacienta) je možno v některých, přesně definovaných případech nabídnout i tuto léčebnou možnost.

Pracoviště poskytuje konziliární vyšetření.


Typy onkologické léčby:

Chemoterapie – léčba cytostatiky, tzn. využívají se léky , které jsou pro nádorové buňky cytotoxické (pro buňku jedovaté) nebo cytostatické (zastavují růst a dělení buněk). Chemoterapie  probíhá v léčebných cyklech, přestávky v léčbě umožňují, aby se zasažené zdravé tkáně „vzpamatovaly“ (zdravé tkáně zpravidla mají lepší schopnost regenerace než nádorové).

Radioterapie (RT) – je ozařování nádoru či jeho metastáz, tato léčba probíhá ve spolupráci s oddělením radioterapie Onkologické kliniky naší nemocnice. RT se používá samostatně nebo společně s ostatními léčebnými způsoby.

Cílená léčba (dříve nazývaná biologická) – je zaměřená (cílená) na buněčné struktury (molekuly) a pochody, které jsou specifické pro nádorové buňky (v buňkách normálních tkání  nevyskytují vůbec nebo jen málo), léčba je tudíž cílená přímo na nádorové buňky. Vhodná je pouze pro pacienty, u kterých je prokázáno, že jejich nádor právě takovéto struktury má, jinak je neúčinná.

Imunoterapie – využívá léky,  které podporují  protinádorovou imunitu samotného pacienta. Některé léky je zatím možno podávat jen v rámci klinických studií.

Paliativní léčba – u pokročilých nevyléčitelných nádorových onemocnění. Jejím cílem je zejména zlepšit kvalitu života. Patří sem léčba bolesti, dušnosti, řešení stavu výživy atd.


Odkazy:

 
 
 
Pro poskytování služeb a analýzu návštěvnosti používáme soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o cookies.